Norge

Større frafall i videregående skole

Ferske tall viser at frafallet i den videregående skolen har økt.

I 2010 satte Regjeringen i gang Ny GIV-prosjektet. Hovedmålet er at 75 prosent av elevene skal fullføre i 2015.
  • Lars Martin Gimse

Kampen mot frafallet i den videregående skolen er en av kunnskapsminister Kristin Halvorsens hjertesaker.

Under en pressekonferanse i dag ble det sluppet ferske tall som viser at andelen som får studie— eller yrkeskompetanse fra 3. trinn, var 70,5 prosent i 2011, mot 70,8 prosent i 2010.

Advarer mot påbygning

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) forklarer dette med at stadig flere tar påbygning. 13.176 tok påbygning i 2011, men kun 55,2 prosent besto. Til sammenligning tok 9044 påbygning i 2007. Da var det 60,7 prosent som sto.

- Jeg vil rope et varsku til alle fylkene. Påbygningsåret er blitt kraftig bygget ut, det er nesten blitt bygget ut for mye. Elevene får inntrykk av at det er en lett vei til studiekompetanse, men det er det ikke. Påbygningsåret er det mest krevende året, sier Halvorsen til Aftenposten.no.

— Samtidig som omfanget har økt, har strykprosenten gått til værs. Det må fylkene oppdage nå.

Hun advarer rådgivere i skolene, både på ungdomsskolen og videregående skole, mot å anbefale elever å ta påbygning.

— Rådgiverne må ikke innbille elevene at det er lett, sier Halvorsen.

Tallene for 2011 viser at 46,4 prosent av dem som tar påbygning, ikke består.

Og det er spesielt elever som har strøket i fag i den videregående utdannelsen, og som så tar påbygning, som har problemer med å gjennomføre.

I denne gruppen tok 2801 elever påbygning, viser tallene for 2011. 2256 av dem strøk. Det vil si hele 80,5 prosent.

— Vi må sette inn andre tiltak mot dem som har strøket, sier Halvorsen.

- Det gir gode resultater

Kunnskapsministeren mener uansett det er bedring å spore. I 2010 satte Regjeringen i gang Ny GIV-prosjektet. Hovedmålet for prosjektet er at 75 prosent av elevene skal fullføre i 2015.

Tallene for sommeren 2011 viser at antallet som gjennomfører 1.trinn på videregående og går videre til 2.trinn, har økt med 0,7 prosentpoeng. Antallet som gjennomfører 2.trinn og går videre til 3.trinn eller læreplass, har økt med 0,6 prosentpoeng.

— Tallene viser at Ny GIV-arbeidet virker, mener Halvorsen.

Ved siste eksamen i matte for 10.trinn fikk cirka en tredel av elevene karakterene en eller to. Halvorsen peker på at matte er en av de viktigste grunnene til at elever ikke gjennomfører videregående. Derfor vil hun styrke matteundervisningen i hele opplæringsløpet.

— Tallene vi har her, viser jo ikke det arbeidet vi har lagt ned med matte i Ny GIV. Men det gir gode resultater, det er jeg helt sikker på, sier Halvorsen.

Svakere enn andre OECD-land

SSB-tallene fra 2011 viste at 56 prosent av elevene i videregående skole oppnådde studie- eller yrkeskompetanse på normert tid, mens 69 prosent fullfører i løpet av fem år. Det vil altså si at frafallet da var på 31 prosent.

Dette er mye dårligere tall enn de har i andre OECD-land. Der kommer elevene i videregående skole seg gjennom opplæringen på normert tid i 68 prosent av tilfellene. 81 prosent fullfører i gjennomsnitt innen normert tid pluss to tilleggsår.

Samfunnet taper stort på frafall

At tidligere finansminister Kristin Halvorsen er opptatt av det store frafallet, kan også forstås om man ser på den samfunnsøkonomiske gevinsten. Forskere har anslått at hvis andelen av et kull som gjennomfører videregående opplæring øker med 10 prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner årlig.

I tillegg er ungdom som har falt ut av videregående opplæring, overrepresentert blant uføretrygdede, sosialhjelpsmottakere, dem med langtidssykefravær og dem som sitter i fengsel.

Prosjekt skal få ungdom tilbake på skolebenken

For å få bukt med det store frafallet initierte Regjeringen høsten 2010 et treårig prosjekt, «Ny Giv». På det tidspunktet opplyste kunnskapsministeren at det var 10.000 elever de ikke visste hvor var.

— Vi er nokså sikre på at de ikke er i skolesystemet. I samarbeid med NAV skal vi prøve å ta rede på hva de holder på med - om de er i jobb, på trygd eller om de er arbeidsledige, sa Halvorsen den gang.

Siden da har antallet personer systemet ikke har kontroll på, krympet fra 10.000 til 2500.

Målet med Regjeringens Ny GIV-prosjekt er å få ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid tilbake til videregående opplæring eller til arbeid.

Les også

  1. Norske elever bruker lang tid

  2. Halvorsen ikke overrasket over kjempefrafall

  3. Ny giv skal hindre frafall i videregående skole