(Bergens Tidende): Nå skal utbredelsen og bevegelsesmønsteret til brugden i norske farvann kartlegges. Haifisken, som kan bli elleve meter lang og veie opp til syv tonn, er ufarlig for mennesker, men kan se ganske så fryktinngytende ut.

Vet lite om fisken

– Denne fisken beveger seg gjerne inn i fjorder, gjennom trange kanaler og inn i viker der det finnes plankton. Den er ikke spesielt sky. Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugden, sier havforsker og prosjektleder Claudia Junge til Bergens Tidende. Nå vil hun ha publikums observasjoner av fisken.

– Når er de fleste observasjoner gjort?

– De fleste observasjoner er gjort mellom mai og august. Det er kanskje fordi det på den tiden er flest mennesker på og ved sjøen.

– Midt i badesesongen altså?

– Det er overhodet ikke noe problem. Brugden svømmer ikke aktivt mot mennesker. Den er kun på jakt etter plankton.

Havforskningsinstituttet har lansert et elektronisk skjema der du kan registrere deg og rapportere brugdeobservasjoner. Brugdeteamet er takknemlig for all informasjon, både observasjoner av levende brugder eller funn av døde individer.

Sjeldent syn

I tidligere tider var det tallrike brugder i norske fjorder, men fisken er blitt et mer sjeldent syn. Dette skyldes overfiske og lav reproduksjonsrate.

Det nystartede brugdeprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskere i Norge og Skottland. Forskere i Skottland har tidligere gjennomført studier som har vist at haier fra britiske farvann kan vandre over store avstander og blant annet krysse Atlanteren og svømme til Newfoundland i Canada.

50 observasjoner

I de kommende årene skal havforskere fra Norge og Skottland lete etter disse sjeldne haiene langs norskekysten.

De siste 15 årene er det gjort 50 publikumsobservasjoner av brugde langs norskekysten. Nå håper Havforskningsinstituttet å få inn meldinger fra folk som ser eller har sett brugde i vårt nærområde.