Norge

Det hjelper ikke å søke kommuner med hytter ved sjøen om fritak

Det er slike situasjoner hyttekommuner vil unngå. Skader som oppstår av andre grunner enn koronavirus, men som vil belaste et allerede presset, lokalt helsevesen.

Det strømmer inn med søknader om å få lov til å dra til hytta ved sjøen i påsken. Men kystkommuner sier blankt nei.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

– Vi har ikke brukt ressurser på å saksbehandle søknader om dispensasjon fra hytteforbudet i påsken.

Det sier ordfører Beate Skretting (H) i Grimstad.

Hun opplever det samme som ordførerkollega Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord. Nemlig en strøm av bønner om å få lov til å oppsøke hytter ved sjøen når vi kommer til påsken 2020.

Stikkord er å være nær familie, barn som er i risikobildet med tanke på konsekvenser av smitte, folk som har lange opphold på hyttene og folk som ønsker å bruke hytta som mellomlanding under kjøp og salg av bolig.

– Det oppgis veldig mange ulike årsaker og særskilte grunner til dispensasjon. Men kommuneoverlegen vår har tatt et klart standpunkt, og da har vi kjørt en felles linje overfor alle. Søknadene saksbehandles ikke, sier Skretting.

Samtidig erkjenner ordføreren i Sandefjord at de har et annet utgangspunkt enn små fjellkommuner.

Sa nei til felles brev med kommuner i Telemark

– Fra oss er det halvannen time med bil til Oslo. Det er ikke den store avstanden. Enda mindre er den til Asker og Bærum, der det bor mange med hytter i Sandefjord. Vi tror likevel at det er best å følge myndighetenes råd og anbefalinger, og ikke lage særregler for enkeltkommuner, sier Bjørn Ole Gleditsch.

– Dersom dere sto fritt, ville dere være like rigide som fjellkommuner med et stort antall hytter?

– Koronaviruset er en stor belastning også på vårt helsesystem. Vi har mange sykmeldinger blant ansatte. Og det er 2300 hytter bare i det som var gamle Sandefjord kommune, sier Gleditsch.

Han sier at hans kommune og flere andre i Vestfold har fått henvendelser fra kommuner i Telemark om å være med på et felles brev til myndighetene, med en protest mot den strenge praksisen.

– Men det ville vi ikke skrive under på. Vi vil heller være med på den nasjonale dugnaden for å få raskest mulig kontroll på epidemien, sier Gleditsch.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord med byens kjente hvalstatue i bakgrunnen.

– Ingen nyanser, sier Høie

Det er en betydelig forskjell på helseressursene i små helsekommuner og i større kystkommuner som Vestfold og Telemark og Agder.

Med dette som utgangspunkt ble helseminister Bent Høie (H) under tirsdagens pressekonferanse konfrontert med de strenge felles tiltakene.

Slik svarte han:

– Vi har et generelt råd om at vi bør unngå unødvendige reiser. Det gjelder uansett. Det har vi gitt fordi også mange av de store kommunene har rapportert om utfordringer. De har meldt fra om at de ikke har kapasitet til å håndtere selv det de har ansvar for lokalt. Derfor ba de om et nasjonalt regelverk.

– Det er altså ingen grunn til å nyansere mellom kommunene?

– Sånn som det er nå er det ingen nyanser, sier Høie.

Tror hyttefolket kommer tilbake like blide

Mange hyttefolk har reagert på den strenge linjen med både sinne og fortvilelse, også rettet mot kommunene der de har hytter.

– Risikerer dere noe mer enn kortvarig irritasjon hos hyttefolket?

– Nei. Jeg tror at alvoret i dagens situasjon når inn hos flere og flere. Vi håper at dugnaden vi nå bidrar til gjør at vi raskere kommer gjennom dette. Vi tror at hyttefolket kommer tilbake med stor glede når situasjonen er en annen, sier Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset