Norge

2500 kan bli nedbemannet i Statens vegvesen

Statens vegvesen skal slankes kraftig. Ifølge fungerende veidirektør kan staben bli redusert med nærmere 2500 ansatte. Mange vil bli overført til fylkene.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

I januar avdekket Aftenposten at Statens vegvesen planla å kutte 1650 ansatte, og redusere internkostnader med 1,7 mrd. Tallene fikk Aftenposten fra et foreløpig forslag fra Veivesenet til en ny og slankere organisasjon.

Nå er det endelige forslaget klart, noe Veivesenet redegjør for i en pressemelding mandag ettermiddag.

Her heter det at 1850 skal ut av Veivesenet som følge av en omorganisering, men at de kan få selskap av så mange som 300–500 personer på grunn av krav til interneffektivisering.

Nedbemanningen skal skje frem mot 2025. Det ligger an til at mange av dagens ansatte i Veivesenet vil følge med over til fylkene når disse overtar ansvaret for fylkesveiene.

Akkurat hvor mange som kan regne med jobb i fylkene, og hvor mange som vil være interessert i å flytte på seg geografisk, er langt fra avklart.

Les også

«Alle de tingene som har lokket deg til å kjøpe elbil, blir bare borte»

Vegdirektoratet slankes kraftig

Vegdirektoratet er øverste instans i Statens vegvesen. Også dette nivået står foran store kutt.

«Det er besluttet ny hovedstruktur for organisering av Statens vegvesen. Nåværende regionmodell blir erstattet av en divisjonsmodell. Mange oppgaver i dagens Vegdirektorat flyttes til divisjonene, noe som medfører at direktoratet reduseres fra om lag 1100 til 400 stillinger», står det i dokumentet «Forslag til lokalisering», datert 20. mai.

Hvorfor skal Statens vegvesen omorganiseres?

Omorganiseringen er pålagt av Samferdselsdepartementet. Men også ledelsen i Veivesenet har selv ment at det er blitt for mange kokker. At det er styringssystemer som står i veien for hverandre. Det er kort sagt blitt for mye byråkrati.

Etaten er ikke godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontransport på i byer, inkludert det å teste ut ny, digital trafikkstyring.

Innen Veivesenet har det også vært en oppfatning av at de har tviholdt på for høy kvalitet og hatt for rigide og høye krav.

«Det er drivkrefter i dagens organisasjon for at faglige normaler og standarder for løsningsvalg brukes på en slik måte at det kan medføre uforholdsmessige høye kvalitetskrav. På noen områder kan det også stilles spørsmål om standardkravene i de faglige normalene er for kostnadskrevende,» het det i forslaget fra januar.

Skal strøs rundt i landet

I mandagens dokument foreslås det at Veivesenets nye divisjoner skal ledes fra ulike steder i landet.

 • Vegdirektoratet foreslås lokalisert i Oslo.
 • Ledelse for Trafikant og kjøretøy legges til Arendal.
 • Ledelse for vei legges til Tromsø.
 • Ledelse for utbygging legges til Bergen.
 • Ledelse for divisjonen Transport og samfunn legges til Trondheim.
 • Ledelse for IT legges til Drammen
 • Ledelse av det som kalles Fellesfunksjoner legges til Moss.

«Divisjonsledelsen vil omfatte 25 – 50 ansatte. Alle divisjonene vil ha ansatte spredt i hele landet etter behov som følger av oppgavene,» heter det i forslaget.

Kuttes kraftig også i Oslo

Vegdirektoratet og Oslo-delen av Statens vegvesen holder i dag til på Bryn i Oslo. Ifølge fungerende veidirektør Bjørne Grimsrud henholdsvis 1100 og 477. Veidirektoratet skal nå ned i 400, Oslo-delen av Veivesenet til 350.

– Vet dere hvor mange som selv ønsker å skifte arbeidsplass, rent geografisk?

– Nei, dette blir individuelle avgjørelser, sier Grimsrud.

– Vet dere nå hvor mange som faktisk kan få jobb i fylkene?

– Nei, men de søker nå etter ansatte hos oss, sier Grimsrud.

Han påpeker at flyttingen av personell ikke vil fungere som en virksomhetsoverdragelse, slik som når medarbeidere som i dag jobber for Vy på Sørlandsbanen automatisk tilbys jobb for britiske Go Ahead.

– Du har jobbet i Veivesenet lenge. Hvilke tanker gjør du deg på en dag som denne?

– At dette også er en mulighetenes tid. Vi kan lage en organisasjon for et fremtidig Statens vegvesen som ikke bare skal bygge ut riksveinettet men også utvikle all veitransport i Norge, ikke minst med digital hjelp, sier Grimsrud.

 1. Les også

  Bompengeinntektene i Oslo én milliard kroner lavere enn planlagt

Les mer om

 1. Statens vegvesen
 2. Samferdsel
 3. Nedbemanning

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Den store rivalen vil overta Statens vegvesen

 2. NORGE
  Publisert:

  Hun har tvunget Veivesenet til forandring utenfra – nå skal hun lede veikjempen

 3. NORGE
  Publisert:

  Statens vegvesen: Mulig å kutte 100 milliarder kroner

 4. NORGE
  Publisert:

  Slutt på særbehandling, nå må Veivesenet slåss med Nye Veier om hvert eneste veiprosjekt

 5. NORGE
  Publisert:

  Vestlandets veidrøm: Prisen på veien må ned, og ny teknologi gir fergene et løft

 6. NORGE
  Publisert:

  Statens vegvesen i ny rapport: Ny E6 Oslo Øst mye mer lønnsom å bygge enn E18 vest for Oslo