Offentliggjør rapport etter tunnelulykke på Filipstad. Foreslår 11 tiltak.

Bane Nor offentliggjorde torsdag kveld sin interne ulykkesrapport om Filipstadulykken. – Dette er ikke noen fasit, sier Bane Nor.

De to overlevende ble fløyet til brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus med kritiske skader etter ulykken.

En 15-åring døde og to andre ungdommer ble livstruende skadet i en jernbanetunnel på Filipstad i Oslo 24. februar i år.

I Bane Nors interne ulykkesrapport anbefales det 11 tiltak relatert til ulykken. For det første påpekes det at det er viktig med en tettere dialog med naboer til slike steder. Det bør være enklere rutiner for reparasjoner av gjerder og lignende, og det bør vurderes «klippesikre og klatrevanskelige gjerder» i særlig utsatte områder.

– Dette er ikke noen fasit. Vi vet ikke alt som skjedde den kvelden. Politiet gjør også sine undersøkelser for å kartlegge hva som skjedde, sier pressekontakt i Bane Nor, Thor Erik Skarpen, til Aftenposten.

Han sier at ansvarsforholdet ikke er avklart, og at han ikke vet når politiet er ferdig med sin etterforskning.

Også Havarikommisjonen har varslet en full undersøkelse av ulykken der. Ifølge Skarpen har Havarikommisjonen opplyst at deres undersøkelser vil ta 11 måneder.

Konsernsjef i Bane Nor, Vibeke Aarnes (t.v.) og FAU-leder ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad møtte pressen torsdag kveld i forbindelse med offentliggjøringen av Bane Nors egenrapport.

Skarpen sier rapporten i utgangspunktet er for intern læring, men at de har lovet pårørende å orientere dem om innholdet. De pårørende ble orientert i formiddag, mens foreldreutvalget på Ruseløkka skole ble orientert i et møte som sluttet klokken 18.30 rett før rapporten ble offentliggjort.

Konsernsjef Vibeke Aarnes i Bane Nor sier til Aftenposten at hun har møtt de pårørende i dag og omtaler det som «et sterkt møte».

Klatret på togtaket

Ungdommene klatret på et parkert togtak da de fikk strøm i seg, ifølge rapporten. Høyspentanlegget i tunnelen har en spenning på 15.000 volt.

Etter å ha klatret opp på et toget i tunnelen, kom en av ungdommene for nær en kontaktledning.

Dette utløste en eksplosjon som kastet de to andre ned fra toget, men det er uklart om de fikk strøm i seg da, ifølge Bane Nor.

En tilfeldig forbipasserende ringte så etter hjelp, etter at den ene ungdommen kom ut av tunnelen og ba om hjelp. Gutten går så inn i tunnelen igjen, og da skjer det en ny kortslutning. Det er ikke kjent hvem av de tre som fikk strøm i seg ved denne kortslutningen.

Den omkomne 15-åringen ble 7. mars bisatt i en fullsatt Frogner kirke. Den 16 år gamle kjæresten hans og en klassekamerat ble kritisk skadet i ulykken, men overlevde.

Mor til gutt (16): Fremgang

De to ungdommene som overlevde pådro seg alvorlige skader. Den ene bor i Drammen, mens den andre, den 16 år gammel gutten, er elev ved Ruseløkka skole. På Aftenpostens oppfordring tok Merete Hansen, rektor ved Ruseløkka, torsdag kveld kontakt med moren til 16-åringen.

Merete Hansen, rektor ved Ruseløkka skole, sier på vegne av moren til den 16 år gamle gutten som overlevde ulykken at det går fremover med ham og at han nå er overført til Sunnaas sykehus.

– Om guttens tilstand ønsker hun bare å si at det går fremover med ham og at han nå er overført til Sunnaas, sier Hansen.

Sunnaas er landets største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

For lave gjerder, manglet skilting

I tiden etter ulykken uttalte flere seg kritisk til sikringen av området der ulykken skjedde.

– Som klassekontakt har jeg fått vite at det er et sted flere ungdommer har utforsket. Vi må spørre oss da om den sikringen som finnes der, fungerer, sa Tørres Rasmussen, som er far og klassekontakt i 10. klasse på Ruseløkka skole, skolen der eleven som døde, gikk.

Les også

Klassekontakt etter tunnelulykke: – Vi må spørre oss om sikringen er god nok

Det førte til at Bane Nor festet høyere gjerder oppå det gamle. Det opprinnelige gjerdet var på 1,05 meter. Dette er 75 centimeter lavere enn hva Bane Nor sitt regelverk sier at det skal være.

Havarikommisjonen har varslet at den skal undersøke skilting, gjerder, risikoen ved på bevege seg inne på området og parkeringen av togene.

I Bane Nors rapport heter det at det er «funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade».

Like ved ulykkesstedet er det et hull i gjerdet som er sperret med en innretning som kan brukes som stige for å komme seg over gjerdet.

Gjerdet rett ved ulykkesstedet var ikke høyt nok og ikke i henhold til teknisk regelverk. Heller ikke skilt med adgang forbudt var hengt opp på gjerdene, men togsettene hadde skilting med «høyspenning livsfare».

Even Warsla Meen, som mistet livet i tunnelulykken på Filipstad i Oslo 24. februar, ble bisatt fra Frogner kirke torsdag 7. mars.