Norge

Regjeringen: Ingen regulering i år. Oslo tar saken i egne hender: Vil nattestenge elsparkesykler

Oslo kommune har sett seg lei på skader fra nattlige turer med elsparkesykler. Nå vil de stramme inn.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har startet jobben med en lovendring for å regulere elsparkesykkel-markedet, men den vil ikke være klar før neste år.
  • Sigrid Gausen
    Journalist

Elsparkesykler som er blitt slengt rundt omkring i flere norske byer, har skapt stort engasjement blant politikere og byboere i sommer. I Oslo er det nå 13.000 slike sykler.

Under torsdagens møte mellom samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og representanter fra de store norske byene kom det frem at byene ønsker større mulighet til å bestemme over egen grunn når det gjelder utplassering av elsparkesykler. I dag trenger ikke aktører å be om lov fra kommunen for å utplassere tohjulingene.

De som hadde håpet på en rask regulering, ble nok skuffet. Bergen og Trondheim har allerede tapt mot elsparkesykkel-utleiere i retten. Ifølge Hareide vil denne jobben ta tid.

Les også

Jon Erik Røren (72) snublet i henslengt elsparkesykkel. Røntgenbildet viste en skulder ute av ledd og fire brudd.

Det er nå 13.000 elsparkesykler i Oslo. Slik ser det ut flere steder i byen.

Den vil bestå av to deler. Den ene delen vil blant annet gjelde regler rundt alder for bruk av elsparkesykler og hvor de skal ha lov til å kjøre. Den andre biten vil gi kommunene større adgang til å stille krav til utleierne. Kommunene ønsker mulighet til å kaste ut aktører som ikke «oppfører seg ordentlig».

– Det kommunene er opptatt av, er eiendomsretten. De er opptatt av selskapene som operer i byene og hvordan de operer, og mulighetene til en viss styring og kontroll over disse. Vi ser at kommunene er forskjellige, og byene er forskjellige. Det er viktig med fleksibilitet i regelverket vi jobber med, sier Hareide.

Han legger ikke skjul på at det er vanskelig å få på plass en regulering i år.

– En del av det kommunene tok opp i dag, er temaer der lovgrunnlaget ikke er helt avklart. Med en gang vi snakker om lov- og forskriftsendringer, så forstår alle at det tar lengre tid, sier Hareide.

Statsråden skal fredag møte aktører som eier elsparkesyklene.

– Nå skal jeg ha et møte med bransjen fredag. Jeg har ikke lyst til å avvise at det kan komme tiltak i samarbeid med bransjen som er kortsiktige allerede denne høsten, men det omfattende reguleringsarbeidet vil ta noe tid.

Les også

Sparkesykkelturen til Frp-eren endte med fire brudd, 40 døgn på Ullevål og koldbrann. Nå etterlyser han regler.

Oslo krever nattestengte elsparkesykler

Oslo kommune har flere ganger kritisert regjeringen for at det går for tregt med arbeidet med reguleringen. Nå har kommunen innledet et aktivt samarbeid med utleierne for å forbedre situasjonen i hovedstaden.

Denne uken hadde Oslo et møte med utleierne der kommunen ytret ønsket om å nattestenge elsparkesyklene. Møtet fant sted få dager etter at legevakten i Oslo kom med et lignende forslag på bakgrunn av kraftig økning i skadetall.

Hareide kunne torsdag fortelle at i Drammen stenges syklene klokken 22, og at det er fullt mulig å nattestenge også i Oslo hvis bransjen går med på det. Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) har bedt aktørene i Oslo om nattestenging.

– Den høye ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er uakseptabel. Vi vet at mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i byen vår, gjør det mellom klokken 22 og 07. I et møte med aktørene denne uken har vi bedt om nattestenging, sier Berg.

Nøyaktig når om kvelden eller natten en nattestengning eventuelt skal gjelde fra, skal avklares med aktørene.

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) krever at utleiere nattestenger elsparkesyklene i hovedstaden. I Drammen blir syklene stengt klokken 22.

– Vi har god dialog med aktørene, og vi ser at de nå etterstreber å ta mer samfunnsansvar. Dette er positivt, legger hun til.

Berg påpeker at bysyklene blir stengt om natten. Kommunen ønsker også at politiet kommer på banen og håndhever trafikkreglene strengere.

– Hvor fort kan nattestengning komme?

– Frem til Oslo får bedre muligheter til å regulere elsparkesykler av samferdselsministeren, er dette opp til aktørene å bestemme. Men jeg er bekymret for at vi kan få flere alvorlige ulykker med elsparkesykler fremover og det bør også selskapene som leier dem ut være.

Les også

Kraftig økning i skader med elsparkesykkel

Utleier: Folk er avhengig av oss på natten òg

Konstantin Morenko er driftssjef i Lime Norge, en av elsparkesykkelaktørene i Oslo. Han sier de ikke ønsker å stenge ned driften på sykkelen om natten.

– Jeg synes ikke det er den beste løsningen. Det er flere tusen mennesker i byen som er avhengig av våre tjenester, også om natten. Blant annet er det folk som jobber natt som bruker det som fremkomstmiddel.

Elsparkesyklene kan parkeres på gaten, men noen ender også opp andre steder. I fjor var et av problemene at syklene ble kastet i Akerselva.

– Tror du ikke det kan hindre flere skader?

– Det er en utfordring vi jobber med. Alle aktører har ansvar for å gi brukerne klare signaler. Akkurat som med bil er det heller ikke trygt å kjøre skuter i alkoholpåvirket tilstand.

– Vil ikke fraværet av sanksjoner gjøre det vanskelig å hindre folk i å kjøre i fylla?

– Jeg tror vi heller skal fokusere på dem som er avhengige av tjenesten og sette pris på dem som kjører forsvarlig. Dersom folk ikke har forstått at de ikke bør kjøre i alkoholpåvirket tilstand, må vi fortsette å jobbe med kommunikasjonen på det.

– VI kan godt snakke om løsninger for å hindre skader, men nattestenging av syklene er ikke noe vi vurderer nå, fortsetter han.

Les også

Sparkesykkelbrukere advarer mot restriksjoner: Gøy, enkelt og fleksibelt med sparkesykkel

Vil ha Oslo som pilotby

Byrådet ønsker at Oslo må få bli pilotby for strengere regulering av elsparkesykler. Håpet er å slippe å vente på statlig regulering.

– Det er bra at Hareide nå ønsker dialog med kommunene om å løse elsparkesykkelkaoset som herjer norske byer. Vi kan ikke ha det slik at elsparkesykler flyter rundt i gatene og gjør det utrygt for blinde, rullestolbrukere eller andre å bruke byen. Vi håper Hareide vil la Oslo være pilotkommune for å regulere utleie av elsparkesyklene. Vi har en akutt situasjon og kan ikke vente på statlige reguleringer, sier Berg.

Hareide svarer at han har registrert Oslos ønske, men påpeker at et slikt pilotprosjekt ikke nødvendigvis er noen snarvei forbi rettsprosessene som pågår.

Trondheim ønsker seg sanksjonsmuligheter

I Trondheim er konflikten med sparkesyklene gått til retten. Kommunen ønsket å regulere bruken og opprettet en anbudskonkurranse for sparkesykler. En av aktørene ville ikke være med, noe ordføreren sier har vært krevende.

– Vi må ha mulighet til å regulere og sanksjonere aktørene som tilbyr dette til byen. Det utfordrer lokaldemokratiet og kommunens mulighet til å legge til rette for våre innbyggere, sier ordfører i byen, Rita Ottervik.

Forventer at Hareide stiller opp for kommunene

Også i Bergen dukket sparkesyklene opp uten kommunens tillatelse. De svarte med å ta inn de sparkesyklene som hindret fri ferdsel, og aktøren Ryde måtte betale for å få de tilbake. Kommunen tok også saken til retten, men tapte første runde.

Thor Haakon Bakke, byråd for byutvikling i Bergen, var fornøyd med torsdagens møte. Nå ønsker han at samferdselsdepartementet hjelper kommunene.

– Regjeringen må løse floken de selv var med å skape. En rettsprosess kan ta lang tid, og mens vi venter på en endelig juridisk avklaring, håper jeg samferdselsdepartementet kan bidra til å fastslå at aktørene må ha tillatelse fra kommunen.

Les mer om

  1. Elsparkesykler
  2. Oslo kommune
  3. Oslo
  4. Samferdsel
  5. Knut Arild Hareide
  6. Byutvikling