Norge

Klomsæts oppnevning som bistandsadvokat tilbakekalles

Oslo tingrett avgjorde onsdag at oppnevningen av advokat Sigurd Klomsæt som bistandsadvokat i terror-saken tilbakekalles.

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

Politiet mener at advokat Sigurd Klomsæt har lekket taushetsbelagte dokumenter i 22. juli-saken og ba Oslo tingrett om at han ble sparket som bistandsadvokat.

Onsdag la tingrettsdommer Finn Haugen frem

Les også

Oslo tingretts avgjørelse

: Det er utilrådelig at Klomsæt fortsetter som bistandsadvokat.

Retten legger i sin avgjørelse vekt på at bildene som politiet mener avslører lekkasjen, var merket med et elektronisk spor.

Sporet var unik for hver av de ni bistandsadvokatene som den aktuelle fredagen fikk en CD fra politiet med dokumenter og bilder.

Bilde publisert i flere medier

En representant for Klomsæts kontor hentet CD-en på politihuset i Oslo. Deretter ble en kode, som er nødvendig for å få åpnet innholdet på CD-en, sendt Klomsæts e-postadresse.

Tre timer etter at CD-en var hentet, ble et bilde fra den publisert på den første av flere nettaviser.

Retten mener at et bilde som kan spores tilbake til CD-platen som ble utdelt til hans advokatkontor ble publisert på NRK.no, VG Nett, dagbladet.no, ABCnyheter.no og Aftenposten.no.

Retten skriver i sin kjennelse at de mener hele CD-en er blitt kopiert og levert til de aktuelle mediene, og at journalistene også har fått koden som er nødvendig for å få tilgang til hele innholdet.

Vil at Klomsæt fortsetter

Den klienten som Klomsæt var oppnevnt som bistandsadvokat for, har gjennnom sine verger gitt uttrykk for fortsatt tillit til ham.

Klienten ønsket at Klomsæt skulle fortsette som bistandsadvokat, noe retten mener er et tungtveiende argument mot tilbakekalling, men ikke nok.

Retten legger i avgjørelsen vekt på at mediene fikk tilgang på materialet fra CD-en før Klomsæts egen klient.

Oslo tingrett vurderte saken med bakgrunn i straffeprosesslovens paragraf 105, der det blant annet heter:

«Retten kan oppnevne en annen som offentlig forsvarer (og bistandsadvokat red.anm.) dersom det av andre grunner finnes utilrådelig at den tidligere oppnevnte fortsatt gjør tjeneste».

Elektroniske spor

For å få bukt med de mye kritiserte lekkasjene til mediene, hadde politiet markert bildemateriale med elektroniske spor slik at de kunne spore lekkasjene tilbake til kilden.

 1. februar ba Oslo politidistrikt om at Oslo tingrett skulle tilbakekalle oppnevningen til en av bistandsadvokatene.

Flere var tilbakeholdne med å publisere advokatens navn, men Klassekampen og P4 offentliggjorde imidlertid navnet på Sigurd Klomsæt.

Advokaten selv benekter for at det var han som sendte ut dokumentasjonen, og sier han var på Sørlandet i forbindelse med en annen rettssak.

Politietterforskes

Parallelt vurderer Asker og Bærum politidistrikt om Klomsæt, dersom han har lekket, har gjort noe ulovlig. Oslo tingretts avgjørelse avhenger ikke av denne etterforskningen.

Politiet utelukker ikke at flere har lekket i saken, inkludert politiet selv. Spesialenheten for politisaker vurderer fortsatt om det skal settes i gang etterforskning.

 1. Les også

  Tingretten utsetter avgjørelsen i bistandsadvokat-saken

FS00015632.jpg Foto: Thomas Winje Øijord/ Scanpix

Relevante artikler

 1. NORGE

  Tre drapstiltalt for å ha knivstukket og tent på 49-åring fra Dokka.

 2. NORGE

  Advokat Sigurd Klomsæt felt for brudd på god advokatskikk

 3. NORGE

  Wara: «Skammelige og ynkelige» lekkasjer fra politiet

 4. SPORT

  Klomsæt kastet i hockeyforbundets domsutvalg

 5. NORGE

  En tilstår, men mor og sønn nekter for drapet på Nils Olav Bakken

 6. NORGE

  – Scandinavian Star-rapporten er fullstendig verdiløs