Norge

Høyesterett forkastet anke: Straffbart å ha befatning med sexdukker i barnestørrelse

Tolletaten har siden høsten 2016 avdekket en ny trend hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn.
  • NTB

En enstemmig Høyesterett konkluderte med at befatning med sexdukker som fremstiller mindreårige, rammes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn.

En 45 år gammel finnmarking ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for innførsel av en 1 meter høy, japansk sexdukke, i tillegg til noen andre mindre alvorlige forhold.

Lagmannsretten beskriver dukken som et «sexleketøy formet som kroppen til et mindreårig barn» i dommen.

Landets øverste domstol har gjort seg de samme vurderingene og kommer til en tilsvarende konklusjon i sin dom: «Høyesterett mente dukken hadde anatomi og proporsjoner som et barn, og at den var utformet med tanke på seksuelle formål. Etter Høyesteretts syn var det ikke tvilsomt at dukken innebar en seksualisering av barn», skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Les også

  1. Høyrepolitiker vil skjerpe loven om kjøp av sexdukker etter at mann ble frikjent

  2. 23-åring dømt for å ha bestilt seksualisert barnedukke på nettet

  3. Nedgang i beslag av sexdukker som ligner barn

Les mer om

  1. Krim
  2. Høyesterett