Trygderegningen til dagens unge vokser med 100 milliarder kroner. Men det kunne vært mye verre.

Flere eldre, flere uføre, flere syke. Utgiftene til folketrygden øker med nesten 100 milliarder kroner de neste ti årene, viser ny Nav-prognose.

De neste ti årene øker utgiftene i folketrygden til 581 milliarder kroner målt i 2020-kroner. Det viser nye prognoser fra Nav og Helsedirektoratet, som blir presentert fredag før jul.

Hvor mye må dagens unge betale for å bevare velferdsstaten i fremtiden?

En ny analyse fra Nav og Helsedirektoratet viser hva som blir regningen for skattebetalerne i 2030 til pensjoner, uføretrygd, Nav-tiltak, legemidler og de andre viktigste ordningene i folketrygden.

Les hele saken med abonnement