Norge

Jernbanedirektoratet vil fortsatt ha Østfoldbanen gjennom byene

Østfoldbanen bør fortsatt gå gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg, mener Jernbanedirektoratet som ikke tror alternative traseer gjør Østfoldbanen billigere.

Jernbanedirektoratet anbefaler ikke alternative traseer for Østfoldbanen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det er konklusjonen etter at Jernbanedirektoratet har gjort nye vurderinger av alternative trasévalg på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, opplyser Bane Nor i en pressemelding tirsdag.

Bane Nor avdekket store kostnadsøkninger for utbyggingen av Østfoldbanen gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, og direktoratet har derfor vurdert alternativer utenom byene.

Konklusjonen er at andre alternativene ikke blir rimeligere.

Sier lite om byutvikling

Ved en alternativ trasé utenom byene vil også store investeringer i fornyelse av den gamle banen komme i tillegg, siden denne i et slikt alternativ må beholdes også av hensyn til godstrafikken, konkluderer direktoratet.

Jernbanedirektoratets vurderinger er nå oversendt Samferdselsdepartementet.

Aftenposten omtalte i sommer at Jernbanedirektoratet har lagt planer på is om nye stasjonsområder i en rekke byer, inkludert Fredrikstad og Sarpsborg. Byer i Vestfold og Østfold, samt Hamar, har vært forespeilet at staten ville inngå i et spleiselag om byutvikling knyttet til nye stasjoner.

Tirsdagens pressemelding sier lite om dette, bortsett fra i tilfelle med Fredrikstad. Her heter det at «en trinnvis utbyggingsstrategi for Østfoldbanen, der første trinn er å få fram dobbeltsporutbyggingen til Seut rett før Fredrikstad, vil sammen med en mindre ombygging av Fredrikstad stasjon kunne gi to tog i timen til Fredrikstad.

Les også

  1. Bane Nor tør ikke love bedre punktlighet i 2020

Les mer om

  1. Østfoldbanen