Norge

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene onsdag

Onsdag 8. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret tyfonene som ber folk om å følge med på radio, TV eller nett.

Onsdag 8. januar vil vi høre sirener over hele landet når Sivilforsvaret tester varslingsanleggene klokken 12.
  • NTB

Tyfonene prøves ut to ganger i året i alle kommuner som har egne varslingsanlegg.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer, sier Tore Ketil Stårvik, sjef i Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker og for om nødvendig å reparere utstyret. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Norge har rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Stårvik.

Les også

  1. Onsdag uler sirenene over hele landet

  2. Ved inngangen til 2000 skulle hele verden gå i svart. I dag er ekspertene fortsatt uenige om «Y2K»-trusselen var reell.

  3. Viktig melding. Lytt på radio før den slukner.

Les mer om

  1. Varsling
  2. Beredskap
  3. Sivilforsvaret