Norge

Her soner Norges farligste barn. Nå fyller gutter fra Oslo opp ungdomsfengslene.

I fjor kom nesten en tredjedel av de innsatte i landets to ungdomsfengsler fra Oslo. En plass her koster 20.000 kroner i døgnet.

I disse cellene ved ungdomsfengselet i Bergen soner barn som har begått alvorlig kriminalitet. Stig B. Hansen

  • Harald Stolt-Nielsen
  • Lene Skogstrøm
  • Stig B. Hansen (foto)

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding