Norge

Elevene på Bolteløkka gleder seg til å møte igjen resten av klassen om en uke. Men hver klasse må deles i grupper, med maks 15 elever i hver.

Strenge regler til håndvask og ikke leking på tvers av de små gruppene er blant de nye reglene som møter elevene.

Anna Elizabeth Hestmo (8), Ludvig Lorentzen (9), Johan Marius Hestmo (8) og Oscar Julius Tafjord Carlsen (9) på Bolteløkka skole er spent på hvordan det blir å se igjen resten av klassekameratene neste uke. Foto: Olav Olsen

 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist

Klassestyrer Thea Elders ved Storøya skole i Bærum sendte klassebamsene i karantene allerede tidlig i mars. Der må bamsene fremdeles oppholde seg. Foto: Monica Strømdahl

Elevene ved Bolteløkka skole er spent på hvordan det blir når skolen åpner igjen for alle fra 1. til 4. klasse neste uke.

– Det går bra å være her, selv om vi er ganske få, sier Oscar Julius Tafjord Carlsen (9).

Sammen med tre av klassekameratene er han ute i skolegården i storefri og leker denne mandagen. De fire elevene har foreldre med samfunnskritiske yrker og har derfor vært på skolen, selv om den har vært stengt siden 12. mars.

Slik blir den nye hverdagen

Mandag ettermiddag ble Utdanningdirektoratets veileder om smittevern i skolene presentert. Dermed kan skolene komme videre i planleggingen av den nye hverdagen, når SFO og 1.-4. trinn åpner igjen førstkommende mandag.

Hele veilederen kan du lese her

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Alle på skolepulten for sommeren

Samtidig som de yngste elevene får komme tilbake til skolen åpner videregående skoler for elever på VG3, som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for åpning av de øvrige trinnene, men målet er at alle elever, også på videregående skoler, skal komme tilbake til skolen før sommerferien.

Kun leke med de i samme gruppe

Fordi det er vanskelig for barn å huske å holde avstand til hverandre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt.

For de yngste barna (1.-4. trinn) anbefales det maksimalt 15 elever pr. lærer, mens 5.-7. trinn kan ha inntil 20 elever pr. lærer. Hver gruppe skal en fast ansatt.

Barna skal deles i små grupper, og de skal helst ikke leke med barn i andre gruppene.

Elever som går i femte klasse og over oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt.

Små grupper kalles i smittevernsituasjoner for kohort. I veilederen foreslås det konkret at disse gruppene:

 • i minst mulig grad skal bytte klasserom
 • kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, fortrinnsvis utendørs
 • de samme gruppene bør være sammen på SFO

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under en pressekonferanse tidligere i april. Foto: Berit Roald/ NTB scanpix

Barnehagene har faste barnegrupper og mer utetid

Da barnehagene åpnet for en uke siden, var det med redusert åpningstid og faste, mindre grupper av barn og ansatte.

Den nasjonale veilederen for barnehagene gjorde det også klart at barna skal være mer ute, de skal vaske seg på hendene oftere og ha med seg all mat hjemmefra.

Skolebarna må møtes på forskjellige steder i skolegården

Når barna kommer til skolen om morgenen, skal de møte på spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner. Dette for å begrense antall elever som samles på et sted, og for å unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig.

Kosebamsene må fremdeles være i karantene

Veilederen legger stor vekt på at hverken mat, bøker eller leker skal deles mellom elevene.
Og matpakken må spises på pulten, eller på en annen fast plass. De skolene som har egne spiserom kan bruke dem, men flere grupper kan ikke være der samtidig, og bort og stoler må vaskes etterpå.

– Mange barn kommer nok til å bli lei seg, men klassebamsene må dessverre fremdeles være i karantene. Og det er ikke lov å ha med leker på skolen, sa kinnskapsminister Guri Melby på pressekonferansen.

Klassestyrer Thea Elders sendte klassebamsene i karantene allerede tidlig i mars. Der må bamsene fremdeles oppholde seg. Foto: Monica Strømdahl

Dusjing etter gym må skje hjemme

Koronasituasjonen påvirker også kroppsøvingstimene. Elevene blir bedt om å skifte til gymtøy i klasserommene hvor det er mer plass, og dusjing anbefales utsatt til elevene har kommet hjem.

Utegym anbefales, og det anbefales ikke å drives med lagidretter, pardans, kampsport og andre aktiviteter der man er tett på hverandre.

Og for dem som har glemt blokkfløyten; Veilederen advarer mot å dele blåseinstrumenter.

Kan ikke si når resten åpner

Myndighetene har også kommet med veiledere for 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og videregående, selv om det enda ikke er satt noen dato for når elevene her skal tilbake. Først vil man se an effektene av at man åpner barnehagene og småskolen.

– Vi har vært tydelig på at vi ønsker at alle skal få komme tilbake på skolen før sommeren, sa Guri Melby under mandagens pressekonferanse.

– Den store fordelen er at nå har vi laget veilederne for hele skolesektoren. Det betyr at alle kan forberede seg. Når vi tar beslutningen om neste steg, så trenger det ikke ta så lang tid før de åpner, sa helseminister Bent Høie (H).

Men han understreker at åpningen av de andre trinnene er vel så avhengig av at resten av samfunnet klarer å følge smitterådene og holde epidemien nede.

Anna Elizabeth Hestmo (8), Ludvig Lorentzen (9), Johan Marius Hestmo (8) og Oscar Julius Tafjord Carlsen (9) på Bolteløkka skole er spent på hvordan det blir å se igjen resten av klassekameratene neste uke. Foto: Olav Olsen

Elevene: – Blir fint å komme hit

På Bolteløkka er elevene spent på om de vil klare å overholde hygienereglene.

– Det er lett å glemme seg. Noen gang blir jeg lei av å måtte holde avstand, sier Johan Marius Hestmo.

Til sammen er de 19 elever på lekeplassen denne dagen. Noen flyr rundt på sparkesykkel, andre henger i klatrestativet. Med vår i luften og kribling i beina er det ikke like lett å huske på regelen om å holde avstand.

– Jeg savner å være sammen med dem vi går i klasse med. Det blir fint når de også kommer hit i neste uke, sier Ludvig Lorentzen.

Les også

Gjensynsglede da barna fikk komme tilbake til barnehagen

Les også

Facebook-grupper vokser raskt, og foreldre vil holde barna hjemme. Motstanden møtes med advarsler.

Kunnskapsdepartementet , FHI og Helsedirektoratet er svært nøye med at barn med symptomer ikke skal møte på skole eller SFO.

De som har luftveissymptomer skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Og foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Skole og utdanning