Norge

Et knapt flertall for norsk militærhjelp til Mali

Hvis EU ber om norsk hjelp i Mali, kan det godt hende at Regjeringen sier ja.

I 2012 ønsket forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) de norske soldatene velkommen hjem etter avsluttet oppdrag i Faryab-provinsen i Afghanistan. Nå kan norske tropper bli sendt til Mali.
  • Sofie Gran Aspunvik
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

I en undersøkelse Respons har gjort for Aftenposten sier tilsammen 51 prosent at Norge bør bidra militært i Mali. De støtter bidrag i form av opplæring, rådgivning, etterretning eller spesialstyrker.

I undersøkelsen oppgir samtidig 33 prosent at de er imot norsk militærengasjement i det vestafrikanske landet.

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) er ikke overrasket over at én av tre mener at Norge ikke bør engasjere seg militært der.

- Det er ganske naturlig at folk er litt avventende til dette, fordi man foreløpig ikke helt vet hva Norge er spurt om å bidra med, sier Strøm-Erichsen.

- Hvis folk tror det er snakk om å sende militære styrker til et stort og ukjent ørkenland, så forstår jeg skepsisen, sier forsvarsministeren.

- Må ha klart FN-mandat

Strøm-Erichsen presiserer at det må foreligge et klart FN-mandat før Norge kan bidra til operasjonen, og at det utelukkende er snakk om å sende en styrke til EUs såkalte opplæringsmisjon. Denne skal trene de vestafrikanske ECOWAS-styrkene, som skal til Mali med mandat fra FN. Målet er blant annet å hindre ekstreme islamister i å få et område å operere fra.

- Det vil ikke være uventet om det kommer en henvendelse fra EU, men om dette er noe vi vil anbefale eller ikke er for tidlig å si, sier Strøm-Erichsen.

- Det er ikke snakk om store styrker med soldater som skal støtte den franske operasjonen. Det som kan bli aktuelt, er å sende norske offiserer på høyt nivå som skal lære opp afrikanske offiserer på høyt nivå.

Ifølge ministeren skal de norske offiserene som eventuelt reiser til landet oppholde seg i hovedstaden. Opplæringsmisjonen skal etter planen vare i 15 måneder, men det er ikke fastsatt når den kan begynne sitt arbeid.

SV oppmuntret

Meningsmålingen viser at nordmenn som stemmer Rødt eller SV er mer skeptiske til militært bidrag enn andre velgere. SVs utenrikspolitiske talsmann, Snorre Valen, synes det er oppmuntrende at én av tre er imot militærbidrag.

- Dette viser at svært mange ser de samme problemstillingene ved militært engasjement i Mali som vi i SV har pekt på de siste dagene. Vi bør se vel så mye på muligheten for å spille en konstruktiv politisk rolle, sier Valen.

Leder i Stortingets utenrikskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H), sier at Høyre vil vurdere å støtte en eventuell treningsmisjon, men at partiet ikke har gitt Regjeringen noen blankofullmakt.

- Vi er veldig klare på at det ikke er aktuelt å sende regulære militære styrker, sier Eriksen Søreide.

Ifølge undersøkelsen er det størst oppslutning om å bidra med militære spesialstyrker blant Frp-velgere. Frp er for øvrig det eneste partiet som har tatt til orde for å sende norske soldater for å delta i kamphandlingene i Mali.

- Vi har intet ønske om å trekke Norge inn i en ny, langvarig krig. Men vi kan heller ikke gi islamistene fritt spillerom, sa Frp-leder Siv Jensen fra Stortingets talerstol i går.

Les også

  1. Afrikansk Mali-styrke trenger pengehjelp

  2. Nord-Malis sivile fanget i kryssild og vanstyre

  3. SV-topp rystet over Barth Eide

  4. Afrikanske soldater strømmer til Mali

  5. Truer land som deltar i Mali-operasjonen

2401mali.ai