Rødt kan gjøre sitt beste valg noensinne

Partiet Rødt seiler i medvind. Nå satser venstresidens hakkespett på et brakvalg til høsten.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes smiler bredt etter 1. mai i Drammen. Partiet seiler i medvind.

En meningsmåling som viser 5,1 prosent får et bredt glis til å bre seg om munnen til Rødt-leder Bjørnar Moxnes der han lader opp til helgens landsmøte.

Det kommer til å bli det største landsmøtet i Rødts historie, med nærmere 300 deltagere. Og kanskje bikker partiet 8000 medlemmer og setter ny medlemsrekord før partilederen holder sin tale fredag. Det mangler bare noen håndfuller.

– For to år siden hadde vi 3000 medlemmer. Nå går det veldig fort fremover, sier Moxnes. Hans plan er at Rødt har flere medlemmer enn Frp om ti år og er landets sterkeste grasrotorganisasjon.

Ambisiøse mål

Partiet har også satt seg hårete mål foran kommunevalget til høsten og peiler seg inn mot fire prosents oppslutning og 200 representanter i landets kommune- og fylkesstyrer.

– Slik det ser ut nå, kan vi bli tungen på vektskålen i tunge regioner som Oslo, Viken og Vestland. Det vil si for halvparten av Norges befolkning, sier Moxnes.

De siste gjennomsnittsmålingene fra nettstedet pollofpolls.no viser godt over fire prosents oppslutning i Oslo/Akershus, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

Klar strategi

Strategien er klar for hva Rødts eventuelle folkevalgte skal bruke makten til.

– Vi skal bruke kommunene som en medisin mot markedsliberalismen, sier Moxnes og ramser opp: Kamp mot midlertidighet i arbeidslivet, nei til at sosialhjelpsmottagere mister barnetrygden og foten ned for velferdsprofitører i sektorene barnehager, eldreomsorg og barnevern.

– Vi vil også stanse sosial dumping lokalt gjennom å stille strenge krav i kommunale anbud, sier han.

Inspirert av både Frp og Bernie Sanders i USA skal Rødt nå sette medlemmene på skolebenken.

– Skal vi forandre Norge, trenger vi et parti med en usedvanlig sterk grunnmur. Rask vekst betyr også voksesmerter. Det er viktig at våre medlemmer er godt skolert, sier Moxnes.

Nytt program

På landsmøtet skal partiet vedta nytt prinsipprogram, der det første punktet om demokrati til forveksling ligner på det systemet Norge har i dag.

– Er dette et siste farvel til AKP-fortiden?

– Vi har et spesielt ansvar for å slå fast at alle individer har ukrenkelige rettigheter. Tidligere har partiet vært veldig uklar på dette, sier Moxnes og drar hånden gjennom den høye luggen. Kommunismen har ikke et helt plettfritt rulleblad, må han innrømme.

For Rødt er det fortsatt å bekjempe kapitalismen som er det ultimate målet. Men hvilket system partiet vil ha i stedet, er uklart.

Brøytebilparlamentarisme

– Har ikke dine velgere rett til å vite alternativet?

– Vi vil ikke gjøre samme tabbe som tidligere sosialistregimer og presse ned et ferdig tegnet system over hodene på folk.

Men partiet vil fravriste kapitalister eierskap over blant annet banker og innføre mer demokrati på arbeidsplassene.

– Folk må selv kunne få velge sjefen sin, sier Moxnes, som vil innføre nye regler for eierskap.

– Dette er nok nye tanker for mange, som må modnes.

– Du blir kalt venstresidas hakkespett?

– Hahaha! Selv kaller vi Rødt for «brøytebilparlalamentarisme». Men vi er nok spissere i talen enn mange andre.

Flyttet debatten

Selv har han sittet på Stortinget i snart to år.

– Det viktigste vi har fått til, er å flytte debatten om Forskjells-Norge og velferdsprofitører mange skritt i riktig retning. Det er slutt på at Høyre benekter at profitt i velferden er et problem, sier Moxnes.