Ahus risikerer dagbøter for sene svar

Pasientombudet i Akershus og Statens helsetilsyn kritiserer Ahus for den lange ventetiden i pasienthenvendelser.

Pasientombudet i Akershus reagerer på at flere titalls klagesaker har ligget ubesvart i over et halvt år, ifølge TV 2. Nå risikerer Akershus universitetssykehus (Ahus) dagbøter for hver dag som går uten svar på pasienthenvendelser og klagesaker.

Pasient— og brukerombud Knut Fredrik Thorne har purret på Ahus flere ganger, men har ikke fått svar.

– Dette er snakk om saker der pasienter er feiloperert med kanskje alvorlige følger, eller at det er pårørende som har mistet sine nærmeste og henvendt seg til oss, sier Thorne.

Bøter på 10.000

Statens helsetilsyn forteller at også de har måttet vente på opplysninger i et halvt år.

– Det er ikke akseptabelt at det skal ta et halvt år å få ut opplysninger, for eksempel kopi av en journal, sier assisterende direktør Geir Sverre Braut i Statens helsetilsyn.

På grunn av dette ser helsetilsynet seg nødt til å straffe Ahus med dagbøter dersom sykehuset ikke svarer raskt. Bøtene vil være på 10.000 kroner per dag per sak.

Ahus beklager

Ledelsen ved Akershus universitetssykehus beklager på det sterkeste at ventetiden på svar har vært lang. Geir Lindhjem, kommunikasjonsdirektør ved Akershus universitetssykehus, hevder sykehuset vil svare Statens helsetilsyn umiddelbart.

– Når det gjelder disse to sakene som er blitt tatt opp, må jeg på det sterkeste beklage at det ikke har kommet svar fra oss ennå. Det har sin årsak i en svært utfordrende situasjon på den angjeldende avdelingen. Vi har satt inn ressurser, og svar sendes til Helsetilsynet umiddelbart, sier Lindhjem.

Lindhjem vil derimot ikke love noe med tanke på Pasientombudets kritikk.

– Sakene fra Pasientombudet gjelder seg om enkeltpasienter og – saker, så disse sakene kan jeg dessverre ikke komme inn på her og nå, avslutter Lindhjem.