Vy satser hardt med buss der de har tapt togruter

Selskapet har nettopp begynt å kjøre nattbuss mellom Oslo og Ålesund. Nå vil Vy også kjøre Oslo-Trondheim, togstrekningen de tapte til svenske SJ.

NSB/Vy har aldri fått på plass dobbeltdekkere på norske jernbanelinjer. Men de har klart det på Vys nye nattogstrekning Oslo-Ålesund.

Vy er i ferd med å bli en stadig mer dominerende aktør innenfor buss. Gjennom flere år har selskapet kjøpt opp konkurrenter og utvidet sitt tilbud. I flere år har selskapet som tidligere het NSB, kjørt flere busspassasjerer enn togpassasjerer.

Nå utvides satsingen. Nylig startet Vy med nattbuss på strekningen Oslo-Ålesund. Det foregår med en type kjøretøy norsk jernbane har nektet å anskaffe: dobbeltdekkere.

Dobbeltdekkerne går fra Oslo bussterminal kl. 23 og skal ankomme Moa trafikkterminal i Ålesund kl. 07.25. Motsatt vei er avgangstid 22.00 og ankomsttid 06.37.

Neste mål er strekningen mellom Oslo og landets tredje største by. Vy har søkt om løyve for strekningen de tapte i konkurransen med svenske SJ, nemlig Dovrebanen.

– Vi følger hele tiden med på markedet og vurderer hvilke muligheter vi har for å gi tilbud som kan komme kundene til gode. Det er riktig at vi har søkt om løyve mellom Oslo og Trondheim, men det er ikke tatt stilling til hva dette tilbudet eventuelt vil være, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Med denne annonsen viste Vy at de tok kampen opp mot Go-Ahead, selskapet som vant konkurransen om å få kjøre på Sørlandsbanen.

Annonserte med person som hadde droppet toget

Fra før av har Vy kjørt en offensiv annonsekampanje for sitt tilbud Oslo-Kristiansand. Den ble lansert ikke lenge etter at Vy tapte togtrafikken på Sørlandsbanen til Go-Ahead.

Private bussoperatører som kjører samme strekning, har fryktet at Vy vil oppskalere sin satsing ytterligere her.

Når Aftenposten har kontaktet Vy om dette, har direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Elin Myrmel-Johansen, svart følgende:

– Vi vurderer hele tiden både frekvens og materiell. Det gjelder også på linjen Oslo-Kristiansand. Årets busstilbud ligger på nettet og viser at vi har opptil 11 avganger pr. dag. På alle linjer setter vi inn ekstra avganger dersom kundenes etterspørsel tilsier at det kan være lønnsomt.

Mens Vy i dag mottar statsstøtte for å kjøre ulønnsomme jernbanestrekninger, er bussrutene helkommersielle. Det er likevel slik at Vy Buss settes i stand til å kjøpe andre busselskaper når styret ønsker å gjøre dette.

SJ: Skulle gjerne hatt flere nattog

SJ-sjef i Norge, Sverre Høven, sier at det bare er bra med Vys bussatsing Oslo-Trondheim.

– Denne flystrekningen er på topp ti av de mest trafikkerte i Europa. Et bedre tilbud vil øke kollektivandelen. Og vi liker konkurranse, sier han.

– Hva er SJs tilbud i dag, og hva er ambisjonene deres?

– I dag har vi 45 sovekupeer fordelt på tre vogner. Vi har noen sitteplasser med tanke på slike turer også, mens vi er skeptisk til liggestoler. De stjeler mye av kapasiteten for vogner som også skal gå på dagtid. Hadde de vært å få tak i, ville vi anskaffet flere sovevogner, sier Høven.