Rapport fra ekspertgruppe: Flere barnevernstjenester har betalt for å sende barn til foreldrenes hjemland

Ekspertgruppe er kritisk til at barnevernet har støttet foreldres valg om å sende kriminelle barn ut av landet. I flere tilfeller har barnevernet betalt flybillettene.

De to ungdomskriminelle brødrene «Hamza» og «Ahmed» ble sendt til foreldrenes opprinnelsesland Irak da barnevernet i bydelen ikke klarte å finne egnet institusjonsplass til dem. Nå viser en ny rapport at det er flere lignende tilfeller.

Mandag formiddag mottok regjeringen en rapport om barn som er etterlatt i utlandet mot sin vilje. Forsker Anja Bredal ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met har ledet ekspertgruppen, som presenterte sine funn på en pressekonferanse med tre statsråder til stede.

– Det er betydelig forvirring og uklarhet på dette området, sa Bredal ifølge NTB, da rapporten «Det var ikke bare ferie» ble overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ekspertgruppen ble opprettet i kjølvannet av avsløringer om at barn og unge blir sendt mot sin vilje - av sine foreldre - til såkalte koranskoler i Somalia. Det var NRK som først avslørte at unge blir utsatt for frihetsberøvelse, vold og overgrep. Aftenposten skrev også en rekke artikler om dette, blant annet om at hjemkomsten kan bli tøff og brutal for de unge. For en gutt fra Asker fikk «ferieturen» kastastrofale følger.

– Svært alvorlig

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier regjeringen vil å nøye gjennom funnene og anbefalingene.

– Barn og unge i Norge skal kunne bestemme over eget liv. Å bli sendt ut av landet mot sin vilje er svært alvorlig, og kan få store konsekvenser for liv og helse. Vi vil øke innsatsen for å forebygge at dette skjer. Denne rapporten legger et godt grunnlag for det. Nå vil regjeringen gå nøye gjennom funnene og anbefalingene, sier Høie i pressemelding.

– Å bli sendt ut av landet mot sin vilje er svært alvorlig, og kan få store konsekvenser for liv og helse, sier Bent Høie.

Sendt til Irak på barnevernets regning

Aftenposten har nylig skrevet historien om brødrene «Ahmed» (16) og «Hamza» (15). De var to av Oslos tyngste ungdomskriminelle. Da barnevernstjenesten i bydelen mislyktes i å få dem tvangsplassert på en institusjon som var opprettet for dem, gikk de til et utradisjonelt skritt: Å sende dem til Irak sammen med foreldrene.

Yngstemann hadde fem personer med på flyreisen til Irak fordi han ble ansett som en sikkerhetsrisiko. Bydelsbarnevernet betalte over 172.000 kroner for flybillettene. De visste ikke når de to kom tilbake og betalte ikke for returbillettene. Like etter hjemkomsten til Norge i september i fjor ranet brødrene en jevnaldrende gutt.

Les også

Ber byråden finne ut om flere Oslo-barn sendes til foreldrenes hjemland på barnevernets regning

Forsker Anja Bredal ved NOVA, Oslo Met har ledet ekspertgruppas arbeid (foto: NOVA, Oslo Met).

Samarbeider aktivt med foreldrene om å sende ut ungdommen

Ekspertgruppen skriver i sin rapport at de ser to eksempler på måter barnevernstjenesten handler på i saker der unge driver med rus og kriminalitet, og der ungdommen er kjent for hjelpeapparatet:

  • Noen ganger planlegger foreldrene å sende ungdommen ut av landet, parallelt med at barnevernstjenesten er involvert, men uten at foreldrene forteller noen om det.
  • Den andre varianten er at barnevernstjenesten og politiet er klar over foreldrenes planer. Enten støtter de passivt at foreldrene «tar grep» og sender den unge ut. Eller de samarbeider aktivt med foreldrene om å sende ut ungdommen, ved for eksempel å betale flybilletten.

Ekspertgruppen kjenner til flere slike eksempler fra ulike kilder, men kan ikke si noe om hvor vanlig dette er.

«Det var enorme besparelser for bydelene»

En fagperson sier ifølge rapporten at han har vært med på flere saker der barnevernstjenesten vurderte at ungdommen måtte plasseres utenfor hjemmet og at barnevernsinstitusjon var det mest aktuelle tiltaket, men der de likevel støttet foreldrenes planer om å sende barnet sitt til opprinnelseslandet.

Han hevder at det kunne ligge økonomiske motiver bak denne innstillingen:

«Det er nesten så man ikke skal si det, men ofte var det jo snakk om
institusjonssporet i disse barnevernssakene. Det var enorme besparelser for
bydelene at disse ungdommene forsvant til utlandet ett år, versus at barnevernet måtte plassere dem i dyre enetiltak. Det ble en pause for alle, fra problemet og utfordringene.»

Hadde ikke fått samtykke fra de unge selv

Ifølge rapporten mente vedkommende at kommunen ikke forholdt seg nok til omstendighetene rundt ungdommene og hva de selv tenkte om foreldrenes løsning. Barnevernstjenesten hadde ikke forsikret seg om at den unge hadde samtykket, og det ble heller ikke tatt stilling til hvilken omsorgssituasjon ungdommen ble sendt til.

En annen fagperson, fra politiet, har lignende refleksjoner, ifølge rapporten:

«For en tid tilbake ble vi bedt av en barnevernstjeneste om å eskortere en gutt til
flyplassen fordi gutten skulle sendes ut av landet i regi av foreldrene og
barnevernstjenesten. Dette sa vi nei til. Vi ønsket ikke å bidra til en utsendelse som vi var sterkt imot.»

Ekspertgruppen konkluderer med at de er kritiske til praksisen der barnevernstjenesten har kjent til planene og støttet foreldrenes valg om å sende den unge til utlandet.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) under en pressekonferanse i april.

Saken med de to brødrenes Irak-reise undersøkes

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), har sagt at hun regner med at beslutningen om å sende de to brødrene til Irak vil bli grundig undersøkt av Fylkesmannen i tilsynssaken som nå pågår.

Men det er veldig spesielt, uttalte hun til Aftenposten.

Barneombud Inga Bejer Engh har tidligere uttalt at hun er overrasket og kritisk til at barnevernet landet på dette tiltaket overfor de to brødrene.

Jeg har aldri vært borte i et sånt barnevernstiltak før, sa Engh til Aftenposten.

Ifølge Inga Marte Thorkildsen finnes det ikke statistikk over hvor mange barn barnevernet i Oslo har sendt til familiens opprinnelsesland fordi man ikke har gode nok tiltak. Lederen i helse- og sosialutvalget i Oslo, Aina Stenersen (Frp), har bedt om at det innhentes om opplysninger om slike betalte utsendelser fra de 15 barnevernstjenestene i Oslo.