Norge

Opp mot 100 ulv påvist i Norge

Det er så langt påvist mellom 86 og 96 ulv i Norge, viser en kartlegging.

En ulv fra Slettåsflokken blir radiomerket i Hedmark.
  • NTB

Tallene kommer fram i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv i Norge og grenserevir, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdraget fra Rovdata.

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens kartlegging av ulv i Norge, men fra 1. oktober til 27. januar er det dokumentert 86–96 ulver i Norge.

Av disse har mellom 50 og 53 kun tilhold i Norge, mens mellom 34 og 41 holder til på begge sider av riksgrensen mot Sverige. For to av ulvene er grensestatusen usikker.

– De aller fleste av ulvene er påvist i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Oslo og Viken. Kun tre ulver er påvist i Norge utenfor disse fylkene, sier Rovdata-leder Jonas Kindberg.

Samtidig er elleve av ulvene som er påvist, avlivet eller registrert døde i perioden.

Så langt i vinter er det dokumentert nye ulvekull i 2019 i de seks helnorske revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, som alle er innenfor ulvesonen.

I grenserevir er det så langt påvist fem ulvekull født i 2019, i Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog.

Stortingets bestandsmål er fire til seks ulvekull, såkalte ynglinger, i året i Norge og i grenserevir.

Les også

  1. Regjeringen sier ja til felling av én av tre ulveflokker

  2. Glem snakk om hybridulver og innførte arter. Ulver skifter også pels. | Robert Huldt

  3. Sandra Borch: Når dyret er dødt, mener jeg man bør bruke det som er igjen av det

  4. Fire ulver skutt ved Elverum

Les mer om

  1. Ulv
  2. Norge