Tidligere justisministers samboer tiltalt for angrep på demokratiet

Riksadvokaten har sendt sin påtaleavgjørelse i saken mot Laila Anita Bertheussen til Det nasjonale statsadvokatembetet. Hun er tiltalt for alt hun var mistenkt for.

Laila Bertheussen har vært siktet for å ha tent på sin egen bil som sto parkert utenfor huset i mars 2019. Noen måneder tidligere tagget noen på boligen hun delte med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Det nasjonale statsadvokatembetet har tatt ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen. Bertheussen er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), som gikk av i mars i fjor.

Hun er tiltalt etter straffelovens paragraf 115 for «ved bruk trusler og rettsstridig adferd å ha voldt fare for at justisminister Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ble hindret eller påvirket i sin virksomhet.»

Knyttes til samboernes rolle

– Dette hadde ikke skjedd hvis ikke Wara var justisminister. Det er ingen tvil om at handlingene henger sammen med de rollene disse personene hadde i regjering og storting, sier statsadvokat Marit Formo til NTB.

I tiltalen er det syv tiltalepunkter.

Advokat John Christian Elden, som er Bertheussens forsvarer, har følgende kommentar til NRK:

– Det er ikke noe nytt i saken. Det er en sammensetning av indisier. Hun bestrider at det er hun som har gjort det, og vi mener tiltalen er for dårlig fundert, sier han.

Politiet gjorde i mars i fjor flere beslag fra boligen til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og samboeren Laila Anita Bertheussen.

Tiltalen består av en rekke punkter

Påtalemyndigheten oppsummerer tiltalen på denne måten:

«Ovennevnte trusselhandlinger ble utført slik at det fremsto som om de var begått av en eller flere utenforstående personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, og at det var en sammenheng mellom handlingene og at de var begått av samme gjerningsperson/gjerningspersoner.»

  • Påstandene i tiltalen omfatter blant annet at hun har skrevet «rasisit» med rød tusj og sprayflaske på flere ytterveggene på boligen hun delte med daværende justisminister Tor Mikkel Wara.
  • Hun skal ha tegnet hakekors på familiens bil, noe Wara hadde oppdaget da han skulle på jobb torsdag 6. desember 2018.
  • Hun skal ifølge tiltalen ha sendt et brev til familien der det fremsettes følgende krav: «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til» med bokstaver klippet ut av aviser.
Frps justisminister Tor Mikkel Wara gikk av i mars i fjor.
  • Brevet ble satt i sammenheng med at hun hadde anmeldt flere personer som var involvert i teaterforestillingen «Ways of Seeing» for hensynsløs adferd.
  • Hun påstås også å stå bak at det ble anstiftet en brann med rødsprit og papiravfall i familiens søppeldunk. Tor Mikkel Wara ble informert om brannen samme dag, mens han deltok i et politisk møte på Gardermoen.
  • Et par uker etterpå, 29. januar 2019, skal hun ifølge tiltalen ha sendt et brev til justisministeren og seg selv på hjemmeadressen deres med et brennemerke, der teksten er vurdert å ha blitt hentet fra deler av et intervju med en av skuespillerne i den samme teaterforestillingen.
  • I mars i fjor skal hun ifølge tiltalen ha vært ansvarlig for at det oppsto en brann i familiens bil mens den sto parkert utenfor boligen deres, og ripet inn «RASIST» i lakken.

Handlingene i tiltalen blir satt i sammenheng med et omstridt teaterstykke som ble fremført på Black Box i Oslo, der fotografier og videobilder av boligene til Wara og Tybring-Gjedde ble vist i bakgrunnen.

Det er henvisninger til nettopp forestillingen «Ways of Seeing» i flere av trusselbrevene. I tiltalen knyttes dette blant annet til at Bertheussen hadde politianmeldt flere personer involvert i forestillingen.

Les også

Wara klaget over mangelfull sikring av huset i notat til politiet og PST

Strafferamme: 16 års fengsel

Tiltalen omfatter i tillegg flere andre forhold. Den øvre strafferammen for lovbruddene som er omfattet av tiltalen, er 16 års fengsel.

– Påtalemyndigheten legger ikke opp til at en straff i denne saken skal ligge i strafferammens øvre sjikt, men jeg ønsker ikke kommentere det noe nærmere, sier statsadvokat Formo.

Bertheussen ble gjort kjent med tiltalen tidligere i dag. Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Hennes forsvarer, advokat John Christian Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier.

– Hun ser frem til at saken skal opp i retten og at bevisene blir lagt frem, slik at allmennheten kan vurdere dette, sier han.

Hverken Siv Jensen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde eller noen i Fremskrittspartiet sentralt har så langt ønsket å kommentere tiltalebeslutningen overfor NTB.