Norge

Til Sydpolen 100 år etter

Sydpolen 14. desember 1911. Sammen med sine fire ledsagere, Olav Bjaaland, Helmer Hansen, Sverre Hassel og Oscar Wisting, når Roald Amundsen (39) Sydpolen som førstemann ¿ foran engelskmannen Robert Falcon Scott og hans ekspedisjon. På bildet har de heist det norske flagget på teltet som er satt opp på polpunktet. Amundsen til venstre.
  • Ole Magnus Ole Magnus Rapp
  1. desember blir det folksomt på Sydpolen. Flere norske ekspedisjoner skal hedre Amundsen, og nå målet 100 år etter ham.

Noen flyr inn, blant dem statsminister Jens Stoltenberg. Mens andre tar den tunge veien med ski og kjelke i «skisporene» etter Roald Amundsen og hans fire utvalgte menn.

Asle T. Johansen ledet i 1988 en ekspedisjon over Grønland, som fulgte Nansens rute i samme utstyr som polfareren 100 år etter. Nå gjør han det igjen, og skal bruke 60 dager i Amundsens rute mot Sydpolen, med samme type kjelke og utstyr som den verdensberømte polfareren.

— Amundsen satte Norge på verdenskartet. Vi hedrer ham med vår kulturhistoriske skitur, sier Johansen.

Én ting Johansen og hans menn forbereder seg på, er å treffe andre ekspedisjoner som har hypermoderne utstyr. Det blir en psykisk utfordring.

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, deltar i en ekspedisjon som bruker siste nytt i polart utstyr, der formidling av det polare i fortid, nåtid og fremtid er sentralt.

- Vår jubileumsekspedisjon skal følge samme løype som Amundsen, vi vil bruke samme tid som ham, 57 dager, sier Winther. Men i motsetning til polfarerne for 100 år siden, skal Winthers gruppe være online en gang i døgnet. De skal blogge og følge opp hjemmesider med kunnskap og quiz.

En helt spesiell gjest vil stå på polpunktet 14. desember sammen med statsministeren, foreløpig vet ingen hvem det er.

I forbindelse med Amundsen-Nansen året er det utlyst en stilkonkurranse der alle i videregående skole kan delta. Temaet blir polfarerne, deres vitenskap, eventyrtrang og om grensesprengende virksomhet da og nå.

— Vi regner med mange gode stiler. Vinneren og dens lærer skal fly til Sydpolen, sier Jan-Gunnar Winther, som sitter i juryen.

Les også

  1. Unike dagbøker fra Sydpolekspedisjonen

  2. Polarhelt-jubelår

  3. Forsoningsmøte 100 år etter sydpolkappløpet