Stoltenberg slakter Høyres nye skatteplan

Det er dypt usosialt å gi hver av de 1000 rikeste i Norge 2 milioner kroner i skattelette, mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Skattekutt på 12 miliarder kroner vil gå ut over Norges evne til å investere i kunnskap og sykehus, mener statsminister Jens Stoltenberg.

I dag presenterte Høyre sitt nye skatteopplegg: Høyre vil trappe ned formuesskatten med 12 milliarder i neste fireårsperiode, blant annet ved å heve bunnfradraget til 20 millioner kroner.

Det har vært knyttet stort spenning til hva Høyre ville gå inn for, men i dag lettet de på sløret.

Høyres nye opplegg innebærer at om lag 99 prosent av de som betaler formuesskatt i dag vil slippe dette.

Forslaget får statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til å ryste på hode.

— Høyre lager et mer usosialt system. Det er dypt usosialt å gi de aller rikeste store skatteletter, mener Stoltenberg.

Bare 380 kroner

Han viser til beregninger fra Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå som konkluderer med at de 900 med formue over 100 millioner kroner får 2 millioner kroner mindre i skattelette hver med Høyres opplegg.

Personer med mellom 450.000 kroner og 1 million kroner i nettoformue får til sammenligning i snitt bare 380 kroner i skattelette.

Stoltenberg mener det er klargjørende at Høyre nå presenterer sin skattepakke.

— Dette er god gammeldags høyrepolitikk, og det er jeg imot. Kutt på 12 miliarder kroner er et stort beløp, og det vil gå ut over vår evne til å investere i kunnskap og sykehus, mener statsministeren.

- Høyre bommer

Han mener Høyre bommer med sitt argument om at Sverige har et mer næringsvennlig skatteregime enn Norge. Han peker på at Sverige har langt høyere arbeidsgiveravgift enn Norge.

— Høyre har en teori om at formueskatten ikke er forenlig med vekst i næringslivet, men utviklingen i Norge viser at dette er feil. Vi opplever nå en rekord i antallet nyetableringer av bedrifter, fremholder Stoltenberg.