Norge

Nav mangler oversikt. Mange flere enn 2400 personer kan være rammet.

Nav har ikke oversikt. De kan ikke svare på hvor mange som kan ha krav på penger. Samtidig stiger taller på uskyldig domfelte.

Fra NAVs kontorer på Grünerløkka i Oslo. Nå jobber etatens ansatte på høygir for å kartlegge omfanget av den enorme trygdeskandalen som ble kjent mandag.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Mandag ble en av de største skandalene i norsk offentlig forvaltning i moderne tid offentliggjort.

Først ble det klart at det har vært 48 saker der personer er domfelt for trygdebedrageri i det ordinære rettsapparatet, som nå må opp til vurdering i Justismordkommisjonen.

Les hele saken med abonnement