Leksehjelptilbudet til Det Islamske Kultursenter fikk 95.000 kroner. Nå vurderer Oslo kommune å kreve pengene tilbake.

Utdanningsetaten bevilget 95.000 kroner til Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening for å drive leksehjelp. Men da etaten besøkte foreningen, var det ingen tegn til leksehjelp i lokalene.

Utdanningsetaten har i høst gjort to uanmeldte besøk hos Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening ved menighetssenteret på Rødtvet i Oslo.

Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening, som er tilknyttet Det Islamske Kultursenter i Oslo, har i år fått 95.000 kroner til leksehjelp fra Utdanningsetaten i Oslo.

Siden 2009 har de i alt fått 980.000 kroner til dette formålet. I høst gjennomførte etaten for første gang to uanmeldte stikkprøver i foreningens lokaler, 3. september og 10. oktober. Utdanningsetaten observerte ingen tegn til leksehjelp.

I september var foreningens forklaring at det ikke var leksehjelp før senere på kvelden. Fem uker senere dro Utdanningsetaten tilbake på det tidspunktet de hadde fått beskjed om at det var leksehjelp. Men heller ikke ved dette besøket ble det observert leksehjelp hos Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening.

  • Aftenposten avdekket lørdag at barn overnatter i ukedagene i lokalene til det konservative trossamfunnet Det Islamske Kultursenter i Drammen, Oslo og Nedre Eiker.

Vurderer politianmeldelse

Utdanningsetaten varslet i et brev datert 31. oktober 2019 at den vurderer å kreve tilbake de 95.000 kronene foreningen har fått til å drive leksehjelp.

«Utdanningsetaten mener at dette utgjør et alvorlig brudd på forpliktelsene og vurderer derfor å kreve de tildelte midlene, utgjørende 95.000 kroner, tilbakebetalt», skriver de og vurderer å politianmelde forholdet.

Les også

Abid Raja: Muslimsk «SFO» er skadelig og uønsket i Norge

Les også

Slik har Det Islamske Kultursenter finansiert eiendomskjøp for 101 millioner

– Vi skal gi et grundig svar

Utdanningsetaten opplyser til Aftenposten at alle som mottar tilskudd til leksehjelp på et eller annet tidspunkt vil få stikkprøvebesøk. De gjennomfører årlig rundt seks uanmeldte besøk hos tilfeldig utvalgte organisasjoner som har mottatt slik støtte.

Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening har rett til å komme med en uttalelse før et endelig vedtak om tilbakebetaling fattes.

Ismail Aricigil, talsperson for den Tyrkiske Hjelpe og Støtteforening og styreleder i Det Islamske Kultursenter, sier til Aftenposten at de er i ferd med å skrive et svar til Utdanningsetaten.

– Vi er i gang med å skrive en omfattende klagesak og skal gi et grundig svar til etaten det gjelder, opplyser Aricigil.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.