Norge

Fortsetter forsøk med omstridt på norske koronapasienter

Til tross for bekymringsmeldinger fra utlandet, fortsetter studien hvor malariamedisin testes ut på norske koronapasienter.

Studien undersøker effekten av malariamedisinen hydroksyklorokin, her representert ved legemiddelet Plaquenil, hvor hydroksyklorokin er virkestoffet.
  • NTB

Så langt har nærmere 120 koronapasienter ved norske sykehus blitt behandlet med malariamedisinen hydroksyklorokin som del av en omfattende WHO-studie. Formålet med studien er å kartlegge om medisinen har noen effekt mot koronaviruset.

Underveis har det imidlertid kommet flere bekymringsmeldinger om malariamedisinen:

* 3. april ble det kjent at Sverige stanset forsøksbehandlinger med malariamedisin på koronapasienter etter rapporter om alvorlige bivirkninger.

* 22. april kom det ny forskning fra USA som viste at malariamedisinen ikke hadde noen påviselig effekt mot covid-19, men tvert imot førte til høyere dødsrate for pasientene.

* 23. april rykket EUs avdeling for legemidler EMA ut og sa at bruken av hydroksyklorokin kan føre til hjerteproblemer, særlig hvis de brukes sammen med andre medisiner.

* I tillegg er et eksperiment i Brasil blitt avbrutt da det viste seg at en fjerdedel av pasientene fikk ujevn hjerterytme etter å ha tatt en høyere dose av hydroksyklorokin.

– Klar over bivirkninger

– Dette er akkurat som forventet. Det kommer omtaler av mange studier nå, men disse er som regel for små, mangler adekvate kontrollgrupper og forstyrres ofte av at pasientene står fast på andre medisiner som kan forsterke bivirkningene av hydroksyklorokin. Det blir derfor vanskelig å trekke noen klare konklusjoner fra disse studiene, sier professor Pål Aukrust, som leder styringsgruppen for den norske delen av studien, til NTB.

Aukrust sier at en eventuell avgjørelse om å stanse hele studien må komme fra WHO sentralt.

– Det er de som må vurdere gevinsten opp mot bivirkningene. De har oversikt over resultatet for de over 2.000 pasientene som til nå er rekruttert internasjonalt, sier han.

29 norske sykehus har så langt deltatt i studien, de fleste i østlandsområdet.

– Vi er klar over bivirkningene som kan komme av denne medisinen, og vi følger nøye med på det. Vi måler underveis hos pasientene og stopper behandlingen dersom vi ser noen som helst tegn til alvorlige hjertebivirkninger, sier han.

Pasientene er blitt testet med malariamedisin på en rekke sykehus over hele landet, blant annet her på Ullevål sykehus i Oslo.

To store studier

Aukrust sier at de også ser på studier og forskningsresultater som kommer fra utlandet, men at de så langt ikke har sett noe som gir grunn til å avbryte studien i Norge.

– Det er kun to store studier som det er reelle forventninger til per i dag: Det er én ved National Institutes of Health (NIH) i USA, og den Norge er aktiv deltager i, organisert gjennom WHO. Begge disse er pågående og vil ikke konkluderes på flere måneder, sier professoren.

Overlegen understreker at de har en åpen holdning til om malariamedisinen virker for covid-19-pasienter eller ikke. Dersom det viser seg at den ikke fungerer, kan det bli aktuelt å gå over til å teste andre legemidler som ligger «litt bak i køen».

– Vi er ikke hovmodige. Vi følger med på alt som skjer, men foreløpig har det ikke kommet noe som i seg selv skulle innebære at vi bør avslutte denne studien. Snarere tvert imot, sier han.

Pål Aukrust, professor ved institutt for indremedisinsk avdeling på UiO, leder styringsgruppen for den norske delen av studien.

To malariamedisiner

Den norske delen av WHO-studien er foreløpig delt i to. Den ene delen går ut på å teste den nevnte malariamedisinen hydroksyklorokin, mens den andre tester malariamedisinen Remdesivir.

Begge gruppene får full standardbehandling mot covid-19, mens kontrollgruppen bare får slik behandling uten et av de to medikamentene.

Det er også meldt om en kinesisk studie som tilsier at Remdesivir ikke fungerer mot covid-19, men heller ikke den er stor nok til at man kan konkludere, ifølge Aukrust.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset