Norge

Klager i Nav-skandalen skal behandles av uavhengig nemnd

En egen nemnd skal behandle klager på Navs behandling av EØS-saker i trygdeskandalen.

Minst 85 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen. Vidar Ruud / NTB scanpix

 • NTB

Nemnda skal behandle klager på erstatningsavslag og utmåling av erstatningsbeløp, som følge av at Nav har feiltolket reglene for trygdeytelser til personer som har oppholdt seg i EØS-land.

Medlemmene av klagenemnda er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen. Den ledes av lagdommer i Gulating lagmannsrett Bjarte Askeland og har advokat Lene Knapstad og Christian Lundin som medlemmer. Arbeidet avsluttes når klagene er ferdigbehandlet.

Det ble i fjor kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Erstatning for feilbehandling gis kun for dokumenterbare økonomiske tap.

 1. Les også

  Sakene til 4–5000 som ble rammet av trygdeskandalen, er satt på vent i kriserammet Nav

 2. Les også

  Skandalen går tilbake til 1994. Her er én overraskelse og ni andre fakta om siste nytt i Nav-saken.

 3. Les også

  Opposisjonen holder Solberg ansvarlig for trygdeskandalen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Trygdeskandalen
 3. Arbeids- og sosialdepartementet
 4. EØS

Trygdeskandalen

 1. POLITIKK

  Trygdeskandalen: Tidligere Ap-statsråd brøt instruks

 2. POLITIKK

  Anniken Hauglie: Bekrefter grunnleggende systemsvikt

 3. POLITIKK

  Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret og hvilke feil ble begått? Her er granskernes hovedkonklusjoner.

 4. POLITIKK

  – Flere justismord, uskyldige som fengsles, kunne vært hindret

 5. POLITIKK

  Gransket trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

 6. NORGE

  Feilaktig dømte for Nav-svindel må vente opptil ett år på frifinnelse