Norge

Klager i Nav-skandalen skal behandles av uavhengig nemnd

En egen nemnd skal behandle klager på Navs behandling av EØS-saker i trygdeskandalen.

Minst 85 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen.
  • NTB

Nemnda skal behandle klager på erstatningsavslag og utmåling av erstatningsbeløp, som følge av at Nav har feiltolket reglene for trygdeytelser til personer som har oppholdt seg i EØS-land.

Medlemmene av klagenemnda er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen. Den ledes av lagdommer i Gulating lagmannsrett Bjarte Askeland og har advokat Lene Knapstad og Christian Lundin som medlemmer. Arbeidet avsluttes når klagene er ferdigbehandlet.

Det ble i fjor kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Erstatning for feilbehandling gis kun for dokumenterbare økonomiske tap.

Les også

  1. Sakene til 4–5000 som ble rammet av trygdeskandalen, er satt på vent i kriserammet Nav

  2. Skandalen går tilbake til 1994. Her er én overraskelse og ni andre fakta om siste nytt i Nav-saken.

  3. Opposisjonen holder Solberg ansvarlig for trygdeskandalen

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Trygdeskandalen
  3. Arbeids- og sosialdepartementet
  4. EØS