Prøvde å snike forbi veibom og øvet vold mot kollega – fikk sparken fra jobben

Bussjåføren var på vei hjem fra jobb i sin privatbil da han prøvde å kjøre gjennom en bomstasjon for kollektivtrafikk. 12 dager senere fikk han sparken.

Bussene har lov til å ta denne snarveien mellom Skullerudkrysset på E6 og Skullerud T-banestasjon. Privatbilister har ikke lov til å kjøre her. Bussen på bildet har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.

Nå har Oslo tingrett slått fast at busselskapet ikke kan klandres for å avskjedige sjåføren som prøvde å snike forbi en veibom høsten 2018.

Bussjåføren i 40-årene hadde parkert bussen etter endt arbeidsdag og satte seg i sin privatbil for å kjøre hjem til sin bolig øst i Oslo.

Bussjåføren var på vei hjem fra jobben i sin privatbil da han ville kjøre gjennom denne veibommen ved Skullerud-krysset. Det hele endte med at han fikk sparken fra jobben.

På hjemturen ville han ta en snarvei og forsøkte å passere en bomstasjon forbeholdt kollektivtransport ved Skullerud-krysset. Dette gjorde han ved å kjøre bak en rutebuss som kunne bruke bomåpner for å kjøre forbi bommen.

Sjåføren av rutebussen ønsket ikke å hjelpe sin kollega i privatbil med å kjøre gjennom bomstasjonen. Dermed måtte sjåføren i privatbilen avbryte forsøket.

Les også

Bussjåføren fikk for mange klager – mistet jobben

Felt av videoopptak

Ifølge dommen fra Oslo tingrett oppsøkte mannen som prøvde å snike bussjåføren ti minutter senere. Dette for å konfrontere bussjåføren fordi han ikke hjalp ham forbi bommen. Da hadde rutebussen kommet til Oppsal.

Videoopptak fra bussen viser at sjåføren av privatbilen stiger inn i bussen og konfronterer bussjåføren verbalt. I dommen heter det blant annet at «retten legger til grunn som kvalifisert sannsynlig at NN fremsto truende og utøvde flere voldshandlinger mot ZZ slik at han fikk blåmerker og blødde fra munnen».

Dette skiltet forteller at bomveien kun er forbeholdt busser.

Forholdet ble rapportert til busselskapet som valgte å avskjedige sjåføren som ville snike i bomstasjonen. Dette skjedde 12 dager etter at hendelsen fant sted. Sjåføren hadde da jobbet i selskapet i litt over ett år.

Oslo tingrett behandlet for øvrig kun krav om erstatning og hvorvidt avskjedigelsen var riktig. Mannen var ikke tiltalt for vold som retten beskriver i dommen.

Les også

P-vakt jukset med P-bot – det kostet henne jobben og 212.000 kroner

Mener dette skjedde tilfeldig

Sjåføren som fikk sparken, nektet for at han aktivt oppsøkte bussjåføren, men at dette skjedde ved en tilfeldighet. Han ønsket å diskutere hendelsen og mener bussjåføren var aggressiv og utøvde vold mot han. Selv mener mannen i 40-årene at hans handlemåte var hverken truende eller voldelig.

I Oslo tingrett krevde mannen erstatning på opp til 150.000 kroner fra sin arbeidsgiver. Han krevde også at avskjeden av ham ble kjent ugyldig.

Retten har derimot konkludert med at mannen som mistet jobben, opptrådte truende og utøvde vold med passasjerer til stede uten rimelig foranledning.

Les også

Politiet har avslørt 31 falske drosjesjåfører

«Det hendelsesforløp retten har lagt til grunn må anses som alvorlige voldshandlinger. Handlingene ble begått under en kollegas tjenesteutførelse og med passasjerer til stede», heter det i dommen.

Samlet sett finner retten det klart at sjåføren har gjort seg skyldig i et vesentlig mislighold i arbeidsavtalen, og at avskjeden er en forholdsmessig reaksjon. Han må nå også dekke 60.700 kroner i saksomkostninger til busselskapet.

Advokat John Arild Aasen var i retten prosessfullmektig for mannen som har mistet jobben. Aasen har ikke vært tilgjengelig for kommentar i denne saken.