Oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus etter Aftenposten-avsløring

– Jeg føler meg ikke trygg på at ikke noe lignende kan skje med andre pasienter, sier Torun Bjørgo. På hennes anmodning har Fylkesmannen nå opprettet tilsynssak mot Oslo universitetssykehus (OUS).

Torun Bjørgo har levd med en alvorlig hjertesykdom siden hun var barn. Som 13-åring fikk hun en implanterbar hjertestarter (ICD) operert inn under huden.

Torun Bjørgo var 13 år gammel da hun først fikk operert inn en hjertestarter under brystet. Selve operasjonen blir i journalen beskrevet som ukomplisert, men 17 dager senere får legene på Rikshospitalet et varsel fra produsenten av utstyret.

Ledningen som er festet direkte i jentas hjerte, har for høy risiko for å svikte. Den må ikke lenger brukes. Men det får hverken Torun Bjørgo eller foreldrene hennes vite.

Røntgenbilde som viser Torun Bjørgos hjertestarter.

– Vi har utsatt henne for fare

Aftenposten har tidligere omtalt flere kritikkverdige forhold ved behandlingen av Bjørgo:

  • Hun fikk ikke vite om den potensielt farlige ledningen da den først ble trukket fra markedet like etter at hun fikk den.
  • Hun fikk ikke installert en programvare i hjertestarteren som ville varsle noen dager i forveien dersom noe var galt.
  • I 2010 fikk hun en hjertestans, og legene mistenkte først at ledningen hadde sviktet. Hendelsen ble likevel ikke meldt til helsemyndighetene slik loven sier.

Først da Aftenposten tok kontakt med Bjørgo i forbindelse med artikkelserien Implantert, ble hun klar over at hun i flere år hadde hatt en potensielt farlig ledning koblet til hjertet. Rikshospitalet har innrømmet flere feil og beklaget overfor Bjørgo.

– Ved at hun ikke ble fulgt opp som hun skulle, har vi utsatt henne for fare. Det er vi lei oss for, sa seksjonsoverlege Erik Kongsgård ved arytmiseksjonen ved OUS da Aftenposten først omtalte saken i fjor høst.

Nå vil også Fylkesmannen i Oslo og Viken undersøke saken. I mai fikk sykehuset og Bjørgo beskjed om at det er opprettet tilsynssak mot Oslo universitetssykehus.

Fylkesmannen skal vurdere om sykehuset brøt sine plikter da de behandlet Bjørgo, men også undersøke hvilke rutiner sykehuset har for å følge opp andre pasienter som henne.

Les også

Torun Bjørgo: Ingen heier frem medisinsk teknologi mer enn meg. Men jeg har også opplevd skyggesiden av industrien.

I tre år levde Torun Bjørgo (25) med en hjertestarter operert inn under huden på venstre side av brystet. Ledningen som var festet til hjertestarteren, var trukket fra markedet på grunn av risiko for feil. Det visste ikke Bjørgo.

Ikke beroliget av møte med sykehuset

Det var Bjørgo selv som i etterkant av Aftenpostens artikler ba Fylkesmannen vurdere saken. Sykehuset ble da pålagt å invitere Bjørgo til et møte for å komme til enighet. Der fikk hun forklart at slurv var årsaken til den manglende oppfølgingen. Ifølge Bjørgo var det imidlertid få konkrete forslag fra sykehuset om løsninger eller tiltak for å unngå en lignende situasjon i fremtiden.

Hun ble derfor lettet over at Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot sykehuset. Målet med å stå frem i Aftenposten har hele tiden vært å forhindre at det samme kan skje med andre pasienter.

– Jeg håper å få klarhet i nøyaktig hva som skjedde, hvorfor jeg falt under radaren, og om det skjedde med flere pasienter. Så håper jeg sykehuset iverksetter helt konkrete tiltak for å tette de hullene, sier Bjørgo.

Les også

Helseministeren vil gjøre det enklere å spore opp pasienter med potensielt farlige implantater i kroppen

670 andre norske pasienter

Ledningen Torun Bjørgo fikk operert inn i hjertet, het Sprint Fidelis. Den ble implantert i 268.000 pasienter over hele verden før den ble trukket fra markedet i 2007. 670 av pasientene var norske.

Fylkesmannen har bedt OUS gjøre rede for hvilken oversikt de har over alle pasienter som har fått operert inn denne ledningen, ikke bare Torun Bjørgo. De vil også få tilsendt alle avvik som har med ledningen å gjøre, samt sykehusets egne risikovurderinger.

«Vi ber også om å få oversendt den informasjonen som disse pasientene har fått fra sykehuset, etter at svikten ved utstyret ble kjent. Har helseforetaket prosedyrer for oppfølging av pasienter ved defekt utstyr?», heter det i tilsynsvarselet.

Aftenposten har spurt Rikshospitalet om flere pasienter enn Torun Bjørgo fikk manglende oppfølging etter at ledningen ble trukket fra markedet. Seksjonsoverlege Erik Kongsgård svarer at de ikke kan kommentere en pågående sak.

Fylkesmannen sier de prinsipielt ikke uttaler seg om saker som er under behandling. Tilsynssaken skal etter planen avsluttes i løpet av noen måneder.