Norge

Svein Ludvigsen funnet skyldig – anker dommen

Nord-Troms tingrett slår fast at tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen utnyttet sin stilling til å skaffe seg sex fra tre asylsøkere.

Tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen (72) er dømt til fem års fengsel.
  • Frode Sætran
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

Torsdag kom Nord-Troms tingrett med en knusende dom mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen. Nord-Troms tingrett kom frem til at den tidligere fiskeriministeren dømmes til fem års fengsel. Seks måneder mindre enn det statsadvokat Tor Børge Nordmo hadde bedt om. Ludvigsens forsvarere ba om full frifinnelse.

Retten mener at Ludvigsen har «med viten og vilje misbrukt sin posisjon og sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang» og at han «forledet fornærmede til seksuell omgang ved misbruk av en sårbar situasjon». Han dømmes av Nord-Troms tingrett for alle tiltalepunkter.

– Ludvigsen er veldig overrasket og veldig skuffet, men står på beina, sier Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag, til Aftenposten.

Dommen fra Nord-Troms tingrett vil bli anket, opplyser forsvareren. Anken vil skje over både skyldspørsmålet og lovanvendelsen.

Reagerer på lovanvendelse

Advokat Vaag stiller spørsmål ved rettens lovanvendelse når den konkluderer med at Ludvigsen har misbrukt sin stilling.

– Konkret stiller jeg spørsmål ved at retten har kommet til dette mens Ludvigsen hverken hadde noe ansettelsesforhold eller noen slik relasjon til fornærmede som tilsier en slik lovanvendelse, sier Vaag.

Han sier at dommen vil bli formelt forkynt for Ludvigsen i løpet av en ukes tid, og at anken vil bli inngitt da. Trolig vil det gå flere måneder før en ankesak kommer opp.

Svein Ludvigsen anker dommen, opplyser den tidligere statsrådens forsvarsadvokat Kai Vaag (til venstre).
Les også

Saken mot Svein H. Ludvigsen: – Jeg ble litt overrasket over at det var fetteren min

«Utnyttet og forledet ressurssvake personer»

Tingretten har kommet frem til at det er bevist at Svein Ludvigsen har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, og at han har opptrådt forsettlig. De fornærmedes forklaring underbygges av øvrige beviser, skriver retten.

Retten mener «fremgangsmåten ved overgrepene, og innholdet og karakteren av disse, er likeartet og underbygger de fornærmedes forklaring».

Nord-Troms tingrett mener det er forståelig at Ludvigsen synes det har vært krevende å snakke om intime hemmeligheter. Men retten setter spørsmålstegn ved hans troverdighet blant annet ved at han så sent som i september i fjor, på egen anmodning, avga en forklaring til politiet der han benektet forhold han senere har erkjent.

Videre skriver retten:

«Det forelå et markant overmaktsforhold mellom de tiltalte og de fornærmede, og det var ikke noe i forholdet mellom dem som kan forklare den seksuelle omgangen uavhengig av overmaktsforholdet og forledelsen fra tiltaltes side.»

– Vi er tilfreds med at tingretten, etter det som ser ut som en grundig vurdering, har kommet frem til det resultatet man har gjort, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til Aftenposten.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo er tilfreds med tingrettens resultat.

– Lettet over å bli trodd

De tre fornærmede i saken er alle menn som i retten har fortalt hvordan daværende fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen gjorde tilnærmelser og at de på hans initiativ hadde seksuell omgang med ham. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

Den tidligere statsråden og fylkesmannen nektet all skyld i Nord-Troms tingrett.

Bistandsadvokat Ole Magnus Strømme representerer en av de fornærmede i saken. Han sier til Aftenposten at hans klient er lettet.

– Han er lettet over å ha bli trodd etter at han ble dratt inn i det her. Han oppsøkte ikke dette selv, det var det politiet som gjorde. Da han likevel valgte å fortelle, så er han lettet over å bli trodd, sier Strømme.

– Det er en tidligere statsråd og fylkesmann som dømmes av tingretten. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Dette er en unik sak, det er det ingen tvil om. Så må vi understreke at dommen vil bli anket, så får vi se hva anken bringer med seg, svarer han.

Retten finner det bevist at Ludvigsen har opptrådt forsettlig. Her er Ludvigsen avbildet sammen med dronningen da han var fiskeriminister i 2003.

Dømmes til å betale 743.000 kroner i erstatning og oppreisning

Ludvigsen nektet først for alt i politiavhør, men under sin frie forklaring i tingretten sa han at han hadde løyet til politiet gjentatte ganger og at han hadde hatt et seksuelt forhold til en av de fornærmede.

Ludvigsen hevder imidlertid at dette kun skjedde tre ganger og at det i alle tilfellene var etter at han hadde blitt pensjonist, og at det bare skjedde på Østlandet.

Ludvigsen omtalte de andre to fornærmede som løgnere.

Ludvigsen dømmes til å betale de fornærmede erstatning og oppreisning på totalt 743.000 kroner.

Les også

Les rettskommentator Inge D. Hanssens kommentar: Ludvigsen har forklart seg uriktig til politiet. Hvorfor skal retten tro ham i dag?

NOAS: – Et ekstremt tillitsbrudd

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), beskriver saken som rystende.

– Det er en viktig dom. Det er et ekstremt tillitsbrudd som Ludvigsen nå er dømt for, sier hun.

Austenå mener saken tydeliggjør sårbarheten til enslige mindreårige asylsøkere, også etter at de har fylt 18 år. Nå mener hun det må på plass en evaluering av representant- og vergeordningen.

– Denne saken understreker i ekstrem grad hvor sårbart dette systemet er. Vi har siden 2015 etterspurt en uavhengig evaluering av denne ordningen. Denne dommen bør må større konsekvenser enn at de stadfester et grovt tillitsbrudd. Regjeringen bør nå ta initiativ til en evaluering av representant- og vergeordningen, sier hun.

Les mer om

  1. Krim
  2. Troms