- Ikke trafikkulykke, men forsettelig drap

Oslo tingrett fastslår at det er mest sannsynlig at drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne er forsettelig, og at det ikke skyldes en trafikkulykke.

Teorien om at 16-åringen skal ha blitt utsatt for en bilulykke er ifølge retten ikke blitt styrket etter de siste dagers politietterforskning, heter det i en kjennelse fra tingretten om fortsatt varetektsfengsling av den siktede 64-åringen i saken.

Det foreligger ingen endelig obduksjonsrapport som kan fastslå dødsårsaken. Tid og sted for drapet er heller ikke kjent.

Begge de to siktede i Sigrid-saken skal fortsatt holdes varetektsfengslet og i fullstendig isolasjon, går det frem av to separate kjennelser fra Oslo tingrett i dag.

Krevde løslatelse

Forsvarerne til 64-åringen, advokatene Aase Karine Sigmond og Heidi Yssen hadde, begjært klienten løslatt fordi de mener han ikke lenger kan mistenkes i drapssaken.

Aktor, politiadvokat Cecilie Gulnes. fastholdt i et lukket rettsmøte i dag at det foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede er skyldig etter siktelsen, og har anført at bevisene mot siktede styrket.

Påfallende opptreden

Oslo tingrett mener 64-åringens opptreden og forklaringer rundt hans egne observasjoner av skader på en bil den 37-årige siktede i saken disponerte, fremstår som påfallende, særlig med bakgrunn i at Sigrid-saken på dette tidspunktet var en forsvinningssak.

Usikre på alibi

Retten bemerker også at siktedes angivelige alibi, ved at han var ute og kjørte aviser om natten, ikke er mulig å si noe sikkert om.

"Forsvinningstidspunktet er imidlertid ikke nødvendigvis identisk med drapstidspunktet, slik at spørsmålet om alibi ikke kan sees å ha så stor betydning for mistankespørsmålet knyttet til drapssiktelsen", heter det i kjennelsen.

Tingretten viser også siktedes klare tilknytning til det stedet liket av Sigrid ble funnet, og de funn som der ble gjort.

Retten avgjorde at 64-åringen skal holdes i isolasjon frem til 4. oktober, da det blir et nytt rettsmøte i saken.

Parallelt med dette kom også Oslo tingrett med kjennelse om at den siktede 37-åringen i saken også kan holdes i full isolasjon i varetektstperioden, men ikke ut over 4. oktober.