Norge

Aktor la ned påstand om 18 år i fengsel for øksedraptiltalte

Bjørn Kristensen ber om at både hovedtiltalte (22) og venninnen (23) får 18 år i fengsel for å ha drept Hans Rickard Strømner.

Aktor Bjørn Kristensen og bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra før rettssakens siste dag startet i Oslo tingrett.
  • Arild Færaas

Tirsdag startet sluttprosedyrene i saken mot de to Oslo-venninnene som er tiltalt for å ha drept Hans Rickard Strømner med øks i Oslo. Han ble drept av sin eks-kjæreste da han lå og sov. Venninnen stod rett ved siden av da drapet ble begått.

Begge kvinnene nekter skyld for henholdsvis overlagt drap og medvirkning til overlagt drap. De mener de gjorde det i nødverge.

Men aktor Bjørn Kristensen la ned påstand om 18 år i fengsel for begge to. Han mente også det ikke var grunn til å skille mellom straffepåstandene for de to tiltalte.

Strømner ble drept 10. juli 2011, men ble ikke funnet før 13.oktober i fjor, av noen turgåere. Det var de to venninnene som fraktet ham vekk og skjulte ham under en presenning.

Les også

Møtte på politibil da de skulle gjemme liket

Aktor Bjørn Kristensen brukte lang tid på å vise til tidligere dommer hvor nødverge var en aktuell problemstilling.

I de to tilfellene han viste til hvor preventivt nødverge var «innvilget» av retten, skal det ha vært utøvd vold over mange år.

— I den såkalte Liv-saken skjøt en kvinne mannen sin mens han sov. Da hadde kvinnen blitt mishandlet og nedverdighet i 18 år.

- Kan bare ta liv i unntakstilfeller

I den andre saken aktor nevnte, hadde en 18 år gammel gutt skutt faren fordi mannen over mange år hadde mishandlet både gutten, søsknene og moren.

Aktor viste også til saker hvor han mente det var utført mer alvorlig vold enn det hovedtiltalte i denne saken er blitt utsatt for. Ifølge en dom hadde en drapskvinne blant annet blitt tvunget ut i prostitusjon av ham hun drepte. Og da ble hun idømt mange års ubetinget fengsel.

— Det vil bare være i rene unntakstilfeller at menneskeliv kan tas, påpekte aktor.

Han mener at hovedtiltalte ikke hadde noen holdepunkter for at Strømner ville komme etter og ta henne dersom hun gikk til politiet.

— Og dersom det ikke var noen annen mulighet enn å drepe ham, som det må til for at det skal være preventivt nødverge, hvorfor ringte de ikke politiet?

Aktor hintet også om at et mulig motiv kunne være at hovedtiltalte drepte Strømner for at han senere ikke skulle kunne «plage og tyrannisere» andre kvinner.

- Naiv, umoden og ADHD

Hovedtiltaltes forsvarer, Ole Petter Drevland, sa i retten at han mente det var grunnlag for å påberope seg preventivt nødverge.

Den drepte, Hans Rickard Strømner.

Drevland påpeker likevel at å drepe noen med øks er å gå lenger enn hva nødvergen i utgangspunktet dekker i denne saken.

— Men det er en «sikkerhetsventil» i straffeloven hvor det står at man er straffri selv om grensen er overskredet, dersom det er fremkalt «sinnsbevegelse eller forstyrrelse».

— Mishandlingen har bygget seg opp over tid, og vi må se hen til at hun oppfattes som en naiv og umoden jente. Dessuten er hun rammet av AD-HD, noe som gjør at en blir impulsstyrt, fortsatte Drevland.

Han mente det er bevist at det har vært omfattende mishandling, seksualisert og fysisk vold, psykisk terror og trusler.

Og når aktor sier at hun har forklart seg forskjellig ved ulike tilfeller, så er det jo slik at kvinner som utsettes for mishandling som oftest skjuler dette, påpekte Drevland.

- Skam

Grunnen til at kvinner gjør dette, er at de føler skam, ansvar, ære, lojalitet eller at de blir utsatt for trusler, fortsatte han.

— Det at hun ikke sa noe, er dette en forklaring på.

Drevland trakk også frem dommen fra 2009, da Strømner ble dømt for vold mot en eks-kjæreste. Samt et vitne som ble sykmeldt fordi Strømner skal ha fulgt etter henne etter at forholdet mellom dem ble slutt.

Forsvarer Drevland la ned påstand om frifinnelse, subsidært at hun anses på mildeste måte. Han mente at dommen, dersom hun blir dømt, ikke bør bli høyere enn ned mot 10 års fengsel.

Viste til Orderud-saken

Aktor viste også til Orderud-saken, med henvisning til venninnens (23) medvirkning.

Les også

Tiltalt før øksedrapet: - Vil heller i fengsel enn å leve det livet jeg gjør nå

Selv om Kristin Kirkemo ikke er dømt for drap, men for medvirkning, skaffet hun våpen og unnlot å gjøre noe for å «avverge faren», påpekte han.

Om venninnen til hovedtiltalte i øksedrapssaken skal kunne frifinnes, så måtte hun i det minste ha stoppet hovedtiltalte da hun hevet øksen, argumenterte aktor.

Men han viste også til formildende omstendigheter, blant annet at de to tiltalte hadde «forklart seg inngående om overlegg».

Mener venninne skal frifinnes

Venninnens (23) forsvarer Benedict de Vibe sa i retten at han var enig med Drevland om bruk av nødverge.

— Jeg forundres over at aktor mener at betydelig vold ikke gir lovlig grunnlag, sa han.

Dersom retten kommer til frifinnelse på grunn av nødverge, sa Vibe at det også vil gjelde for venninnen.

Om det ikke bli nødverge, mener han at venninnen likevel skal frifinnes for drap.

— Hun ønsker ikke at jeg skal prosedere på dette, men det er viktig å få frem. Hun har en frivillig tilbaketreden, og dersom en trekker seg fra et fullendt forsøk, så er det straffritt, mente Vibe.

Men dersom venninnen blir dømt, mener advokaten at hun iallfall skal få en betydelig strafferabatt og mye mindre fengsel enn de 18 år som aktor la ned påstand om.

Bestrider tiltaltes forklaringer

Aktor Kristensen sa også at selv om han ikke bestrider at hovedtiltalte ble utsatt for vold av avdøde, ba han retten se med skepsis på de tiltaltes forklaring om hvor mye vold det dreier seg om .

Her ble Strømner funnet.

— Begge to har beviselig løyet, sa han med henvisning til at de overfor politiet først nektet at de hadde noe med saken å gjøre.

Under prosedyren pekte aktor også på forskjeller i hva de tiltalte har sagt tidligere og i retten. Han hevdet også at noe av volden hovedtiltalte har vært utsatt for, var det andre en avdøde som sto bak.

- Utsatt for vold og trusler

Under rettsdag én innrømmet hovedtiltalte (22) at hun drepte Strømner med øks. Hun fortalte også inngående om hva som skjedde før og etter drapet. Men hun mener at hun ikke skal straffes, fordi hun gjentatte ganger skal ha blitt utsatt for vold og trusler.

— I frykt for mitt eget liv så jeg ingen andre utveier enn å drepe ham, sa hovedtiltalte i retten.

Senere har flere eks-kjærester av avdøde også fortalt i retten at de ble utsatt for vold og trusler, skriver Nettavisen. Strømner ble i 2009 dømt for vold mot en eks-kjæreste.

Les også

  1. Begge kvinnene nekter straffskyld i øksedrapsaken

  2. 33 drap i Norge i 2011