Norge

Denne tabellen illustrerer det mange mener er blitt en komplett skandale. Nye pass og ID-kort er forsinket igjen. For syvende gang.

Forsinket, forsinket og forsinket igjen. Tabellen viser status på innføringen av nye pass og ID-kort. Tolv år etter at prosjektet ble startet, kommer nye forsinkelser. Det siste året er 64 delprosjekter blitt forsinket.

Politiet har klart det igjen. De nye passene og ID-kortene som ble lansert i 2007, er utsatt nok en gang.

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

Svenskene og 18 EU-land klarte det allerede for ti år siden.

India har gjort det 1,5 millioner ganger i uken i seks år.

12 år etter at daværende justisminister Knut Storberget (Ap) lanserte nye ID-kort og pass i 2007 er prosjektet rammet av forsinkelser igjen.

Dermed blir justisminister Jøran Kallmyr den syvende justisministeren, og den femte i rekken av Frp-statsråder, som må se at planene ryker.

Det viser en ny statusrapport som Aftenposten har fått innsyn i.

De nye norske passene og ID-kortene er nok en gang rammet av forsinkelser. Nå kommer ID-kortene tidligst i september 2020 mens planen var januar 2020. Og regningen blir dyrere.
Designet på de nye passene fikk internasjonal anerkjennelse da de ble presentert i 2014. Fem år senere er passene og ID-kortene ennå ikke i bruk, og det er fortsatt usikkert når det vil skje.

Selv om passdesignet ble hyllet internasjonalt, er gjennomføringsevnen neppe like imponerende.

Slik skal det nasjonale ID-kortet se ut når det kommer. Nå er lansering forsinket for syvende gang – til tidligst september 2020. Samtidig sprekker kostnadene igjen.

Er Norge et drømmeland for ID-juks?

Den viktigste årsaken til at politikerne vedtok å innføre nye pass og ID-kort er at det er altfor enkelt å svindle til seg et norsk pass eller en norsk identitet.

En straffedømte iraker levde i flere år i Norge med ni ulike identiteter før han til slutt ble avslørt.

Det er for lett å operere med falsk identitet i Norge, advarte skattedirektør Hans Christian Holte i fjor.

– Perspektivene er ganske skremmende, advarte hans forgjenger fem år tidligere.

 • 100.000 nordmenn blir utsatt for ID-kriminalitet hvert år.
 • Anslagsvis 27.000 personer opererer med flere identiteter eller med falsk identitet i Norge, ifølge Nasjonalt ID-senter.
 • I fjor forsvant 30.000 norske pass, og med dagens system er det relativt enkelt å ta det i bruk av svindlere.
 • Riksrevisjonen avslørte i 2015 at de norske biometriske passene til norsk politi er dårligere sikret enn i både Latvia, Litauen, Belgia, Portugal og Sveits.

Dette åpner for storstilt, organisert juks med trygd, skatt, støtteordninger, opphold og statsborgerskap.

Les også

Vårt nye supervåpen, skrøt politisjefene. 11 år senere er våpenet som skulle stoppe utenlandske kriminelle, ennå ikke i bruk.

«Hvis passet er et symbol på nasjonal identitet, så er det nye designet for Norges reisedokumenter utvilsomt bygget på landets omdømme som et land med sans for elegant, minimalistisk skjønnhet», skrev avisen Guardian i 2014 da Norges nye pass og ID-kort ble presentert. Fem år senere er passet forsinket igjen – for syvende gang.

Forsinket for syvende gang

Etter en kostnadsøkning fra 12 millioner kroner til ca. 700 millioner kroner, varslet Solberg-regjeringen i mai i fjor Stortinget om at prosjektet var forsinket for sjette gang.

En ny oppdatert gjennomføringsplan gikk ut på at nye pass skulle komme i oktober 2019 og nye ID-kort i januar 2020.

Nå er innføringen forsinket til tidligst september 2020.

«Programmet ligger nå totalt sett 17 prosent etter plan fra 2. juli 2018», heter det i den siste prosjektrapporten.

Tabellen viser hvordan innføringen av nye pass og ID-kort det siste året er blitt ytterligere forsinket. «Fremdriften er lavere enn forventet», ifølge rapporten fra Politidirektoratet.

Hvorfor er nye pass og ID-kort forsinket igjen?

En viktig årsak til de nye forsinkelsene er at det har tatt lengre tid å komme i gang med å teste at de nye passene, og ID-kortene holder høy nok kvalitet og tilfredsstiller sikkerhetskrav.

«Det er forsinkelser knyttet til etablering av testmiljø», ifølge rapporten.

Politidirektoratet har gitt prosjektet status som rød. Det betyr det er stor fare for at prosjektet ikke vil komme i mål innen tidsfristen og innenfor budsjett.

 • Av de 460 produktene og leveransene som må på plass, er bare 226 produkter avsluttet i juni.
 • Det betyr at 64 ulike leveranser og produkter er forsinket.
 • Dermed er bare 49 prosent av prosjektet ferdig nå i sommer.

«Programmet har estimert et betydelig merbehov i forhold til gjeldende styringsramme», ifølge rapporten.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Ekstraregning på minst 600 millioner kroner

– Arbeidet med innføring og teknologiutviklingen av nye pass og ID-kort har vært mer komplisert enn antatt, og flere forutsetninger har endret seg underveis, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

– Det har oppstått store forsinkelser, og kostnadene er blitt langt høyere enn først antatt. Det tar politiet på stort alvor.

Han forklarer forsinkelsene slik:

 • «Planleggingen av prosjektet fra starten var basert på for svake kostnadsberegninger».
 • «Ingen forutså kompleksiteten i løsningen som blir anskaffet, og nye sikkerhetskrav kom til underveis».
 • «Leverandøren har hatt betydelige utfordringer med å levere ny saksbehandlingsløsning innen kontraktsfestet tidsplan»

Det siste året har antatt prosjektkostnad økt med 70 millioner kroner til 620 millioner kroner, i tillegg til byggeinvesteringer for 120 millioner kroner.

– At prosjektet har tatt så mye lenger tid å gjennomføre, er en viktig grunn til at kostnadene er blitt langt større en opprinnelig planlagt, sier Skulstad. Han sier politiet vil komme med mer presise beregninger til høsten.

– Det totale kostnadsbildet er foreløpig usikkert. Siste prognose viser kostnader i størrelsesområdet 600 millioner, men denne vil kunne øke.

Sluttregningen vil uansett forbrukerne måtte regne med å dekke deler av. Kostnadene skal brukes som grunnlag for å bestemme størrelsen på gebyret for å få nytt pass og ID-kort.

Les mer om

 1. Pass
 2. Ansiktsgjenkjenning
 3. Riksrevisjonen
 4. Politiet
 5. ID-tyveri