Én av tre vil ha interaktiv TV

Forrige helg ble interaktiv TV lansert i Norge. Nordmenn er mest interessert i nyvinningen blant naboer i Norden, men hva det er for noe, vet vi ikke, viser en ny undersøkelse.

Spill og nyheter. Interaktiv TV er nå tilgjengelig for 600 000 Canal Digital-brukere i hele Norden. Telenor-selskapet Zonavi lanserer tjenester som spill, nyheter og værmelding. Og det er tilbud som dette rundt en tredel av de spurte vil ha.

En undersøkelse foretatt av ACNielsen for Zonavi i august i år viser at 32 prosent av nordmenn som ble spurt sier de har kjennskap til interaktiv TV. På spørsmål om hva det faktisk er, klarer bare to prosent å forklare hva det dreier seg om.Interaktiv TV er toveiskommunikasjon hvor TV-seeren mer aktivt kan bruke TV-apparatet. Ved å taste på en fjernkontroll er håpet at man i fremtiden skal kunne avgi stemme i debattprogram, bruke banktjenester og spille på pengespill.

Variabel interesse

Selv om nordmenn er mest interessert i Norden, er det kun 28 prosent ifølge undersøkelsen som sier de er interessert eller veldig interessert. Hele 58 prosent sier de er lite, eller ikke interessert, mens resten forholder seg nøytrale, eller vet ikke.Ordningen har vært i bruk en stund i andre europeiske land og det er ikke nødvendig å bytte TV-apparat for å benytte interaktiv TV og må ikke forveksles med digital TV.Finland er det landet i undersøkelsen hvor majoriteten av de spurte kunne forklare hva interaktiv TV er. I Norge, Sverige og Danmark trodde de fleste det er Internett på TV, eller TV-programmer og filmer etter eget valg, uavhengig av tidspunkt.

Undersøkelsen konkluderer med at det generelt er liten kunnskap om interaktiv TV i Norden, selv i Sverige og Danmark hvor det allerede har eksistert en stund. Kvinner vet ifølge undersøkelsen mindre enn menn om temaet.Undersøkelsen er ikke tidligere blitt offentliggjort og 1000 mennesker over 15 år fra hvert av de nordiske landene er blitt spurt.Deltagerne i undersøkelsen sa de ville være mest interessert i nyheter, programoversikter og banktjenester.-Denne undersøkelsen betyr mye for oss. Det er viktig å snakke med forbrukerne, og det blir vanskelig å endre adferd til brukerne, sier administrerende direktør Johan Dolven i Zonavi.Foreløpig er kun spill, værmelding og nyheter tilgjengelig for de brukerne i Norden som har digital dekoder fra Canal Digital som distribuerer den interaktive tjenesten fra Zonavi.