Jentene på fileten mest syke

Sykefraværet i fiskeindustrien skyter i været. I annet kvartal var sykefraværet blant kvinnene "på fileten" oppe i over 16 prosent.

  • >
  • Siri Gedde-dahl<br

På helsen løs. Oppdrettsnæringens suksess går på bekostning av de ansattes helse, fastslår Norsk Nærings— og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Og verst går det ut over kvinnene. De har de mest monotone og belastende arbeidsfunksjonene."Jentene på fileten" har trolig en av landets tøffeste jobber. Siden 1999 har sykefraværet blant kvinnene i fiskeforedlingsindustrien ligget mellom 13 og 15 prosent. I annet kvartal i år skjøt det opp i 16,1 prosent. Sykefraværet blant menn var 9,9 prosent.-Alle er klar over hvor skoen trykker, sier forbundssekretær Hans Johan Dahl i Tromsø, ansvarlig for fiskeindustrien i NNN. Han sier at arbeidet med jobbrotasjon og bedring av arbeidsmiljøet har "gått saktere der kvinnene står". De har ikke snakket så høyt om belastningene som sine mannlige kolleger.

På akkord

Dahl forteller at lønnssystemene i fiskeindustrien, som er basert på akkord, er et hinder for jobbrotasjon. Arbeidstagerne ser seg ikke tjent med å skifte på oppgaver, om de går ned i lønn. Lønnsnivået i fiskeindustrien er ikke all verden.Både Dahl i NNN og Bente Sørum fra arbeidsgiverorganisasjonen, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), mener at automatisering er veien å gå for å bedre arbeidsmiljøet. Først når maskinene blir finmaskede nok til å håndtere den slitsomme fileteringen, kan arbeidsmiljøet få et skikkelig løft for dem som har stått med de mest monotone oppgavene.-Fører ikke det til færre arbeidsplasser?-Jeg er ikke så sikker på det. Denne bransjen er i utrolig vekst. Det vil nok komme andre arbeidsoppgaver, mener Dahl.Innenfor foredling av villfisk fører sesongsvingningene til veldige belastninger når det er mest travelt. I oppdrettsnæringen har økende produksjon ikke vært fulgt opp med en tilsvarende økning i antall ansatte. Det har økt presset på arbeiderne.-Bedriften lever av å selge det vi produserer. Økning i bestillingen av varer er med på å trygge arbeidsplassen min. Men når det samme antall ansatte som skulle produsere og pakke ti tonn, plutselig blir pålagt å produsere 15-20 tonn innenfor samme tidsramme, må nødvendigvis belastnings- og stresskader øke, sier produksjonsarbeider Lilibeth Franco Nesse ved Bremnes fryseri i Bømlo til fagbladet "Næringsmiddelarbeideren".

Mer maskiner

Rådgiver for helse-, miljø- og sikkerhet i FHL, Bente Sørum, understreker at arbeidsgiversiden jobber med automatisering av filetproduksjon.Hun mener også at den nye avtalen om å få ned sykefravær i arbeidslivet, "Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv", vil bidra til bedring av arbeidsmiljøet også "på fileten".-Avtalen innebærer at håndteringen av sykefraværet flyttes fra lege til arbeidsplassen. Det vil bedre få frem hvorvidt sykefraværet er arbeidsrelatert eller ikke, sier hun.