- Utelukker ikke helsefare over tid

Harskningsstoffer i tran kan være giftige, ifølge forsker.

Forsker Gjermund Vogt kan raskt finne ut hvilke harskningsstoffer en fiskeolje inneholder.

Har du tips om denne saken? Send oss en epost eller ring Aftenposten.no på 22864040.

Som Aftenposten.no skrev fredag, har Mattilsynet avdekket at flere trandamperier har

Les også

Her produseres det sunneste av det sunne

, og deretter levert denne tranen videre til raffinering.

Les også

Tiet om ulovlig tranproduksjon

, uten å varsle forbrukerne. Årsaken er at Mattilsynet mener at sluttproduktet ikke er helsefarlig fordi tranen raffineres og renses før den tappes på flasker eller sendes til innkapsling.

— Viktig med god kontroll

Ifølge Friede Andersen, seksjonssjef for fisk og sjømat ved Mattilsynets hovedkontor, er en av effektene ved bruk av dårlig råstoff at tranen som omsettes til humant konsum er harsk eller harskner raskt, noe som vil gi dårlig lukt og smak. Forskere Aftenposten.no har snakket med, utelukker imidlertid ikke at harskningsstoffer kan være skadelig for kroppen på lengre sikt. - Brukes dårlig råvare, kan man ende med et sluttprodukt som er harskt eller som harskner raskt. I tillegg kan det være større mulighet for at oljen inneholder forurensinger som ikke har blitt fjernet under raffineringen, sier Gjermund Vogt, som er forsker ved Matforsk. Han mener derfor det er svært viktig med god næringsmiddelkontroll slik at oljen som produseres er bra nok til menneskemat. Bildeserie

Kvaliteten kan påvirkes

Han får støtte fra forskningsleder Livar Frøyland ved Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (Nifes), som mener raffineringen ikke er noen garanti for at tranen får god nok kvalitet. - Hvordan man lager oljen, og tilstanden til tankene, kan påvirke kvaliteten. Hvis man har containere med rust, metall og fettsyrer, kan en harskningsprosess starte, sier Frøyland. - Er dette helseskadelig? - Først og fremst vil det nok være ubehagelig ved at smaken ikke er god. Men jeg utelukker ikke at det er helseskadelig over tid. Hvis man inntar harsk tran over tid, utsetter man kroppen for ekstra belastning. Da kan flere ting påvirkes i negativ retning. Vi vet for eksempel at markører for hjerte- og karsykdommer er knyttet til harskning i blodet. Vi vet ikke om det har noen effekt, men vi kan ikke utelukke det, sier Frøyland. Delta i debatten blant leserne: - Aldri mer tran!

Kan være giftig

Når fiskeolje utsettes for oksygen, starter harskningsprosessen i produktet umiddelbart. Dette fører til at oljen får vond smak og lukt, samt en langt dårligere holdbarhet. - Vi vet lite om harsk fiskeolje er skadelig for kroppen på lengre sikt. Men internasjonal forskning viser at enkelte harskningsstoffer kan være giftige, og dermed potensielt skadelige for kroppen. Blant annet dreper disse stoffene celler, sier Vogt. Etter et vellykket pilotprosjekt, skal Matforsk være med på en stor klinisk studie som skal se hva som skjer i blodet når man får i seg harsk fiskeolje. I prosjektet deltar TINE, Høgskolen i Akershus, UiO og Lipidklinikken ved Rikshospitalet. - Spørsmålet er blant annet hvor harsk fiskeoljen må være før blir usunn og kanskje skadelig. Vi skal sjekke blodparametre hos mennesker når de spiser harsk fiskeolje kontra frisk fiskeolje, sier Vogt.

Når tanker er rustne, og fulle av skitt og størknet fiskeolje, som her, kan tranen harskne raskt.
Matforsk bidrar i en klinisk studie som skal se hva som skjer i blodet når man inntar harsk fiskeolje.
Torskelever ble lagret utendøs i åpne kar ved dette trandamperiet. Dermed var det fritt frem for måker, som fråtset i leveren - og etterlot avføring.
Det er ikke mulig å se på en fiskeolje at den er harsk. Men lukter den dårlig, tyder det på at fiskeoljen kan være dårlig.