Dødssommer på norske veier

Se oversikten over dødsulykkene på norske veier i sommer.

Sommeren på norske veier ble i år en av de aller dystreste på denne siden av årtusenskiftet. Ulykken på Bygdøy en tidlig maikveld, hvor en hvit Audi braste inn i et tre, krevde ikke bare tre unge menneskeliv — den markerte også begynnelsen på en sommer tidlig døpt «dødssommeren» av norsk presse. En oversikt gjort av Aftenposten viser at 76 personer omkom på norske veier i mai, juni og juli - en økning på 15 fra 61 i samme tidsperiode i fjor. Tallene for 2008 så langt i år er enda mer skremmende: Hittil i år har dødsulykkene økt med rundt 40 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

«Situasjonen er kritisk når vi har en økning av dødsulykker på 40 prosent»
Fungerende trafikkdirektør i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen - Situasjonen er kritisk når vi har en økning av dødsulykker på 40 prosent, sier fungerende trafikkdirektør i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen, til Aftenposten.no.

Så tendensen tidlig

Amundsen er bare delvis overrasket over de høye dødstallene, og sier det er vanskelig å peke ut enkeltårsaker til den dystre statistikken. Sommeren er høytid for trafikkulykker, men det var tydelig også før sommeren at 2008 ville bli et høydeår for dødsulykker. — Vi så allerede før mai at ulykkestallene var høyere i år enn året før, og vi vet at det ofte er mange ulykker i sommertrafikken, sier Kristin Øyen i Trygg Trafikk til Aftenposten.no. Øyen peker på høy fart som en av tendensene som kan forklare de mange ulykkene. - De aller fleste ulykker skyldes flere forhold, ved vei eller fører, og mer sjelden kjøretøyet. Ulykker kan skyldes en liten førerfeil, som et øyeblikks uoppmerksomhet. På en vei med fart på 80 km/t uten midtdeler og tett trafikk blir konsekvensen alvorlig, sier Øyen.

Vil ha midtdelere og lavere fart

— De mange dødsulykkene representerer en negativ utvikling i forhold til de to foregående årene, men det er heller ikke mer dramatisk enn at ulykkestallene er tilbake på samme nivå som i 2004 og 2005. Sett i et langt perspektiv har antallet som blir drept i trafikken gått jevnt nedover, men fortsatt mister alt for mange livet i trafikken, sier Øyen. I mai, juni og juli 2004 og 2005 omkom henholdsvis 72 og 53 personer i trafikkulykker, mot 76 i år. - Som pådriver for bedre sikkerhet på veiene er vi opptatt av at utbygging av midtdeler på de mest trafikkerte og ulykkesutsatt veiene. Med dagens utbyggingstakt, som ligger til grunn for forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019, vil fortsatt halvparten av disse veistrekningene mangle midtdeler, sier Øyen.

«Å bygge ut et sikkert veinett uten møteulykker (...) vil spare mennesker for enorme lidelser»
Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Kristin Øyen En stor andel av trafikkulykkene med dødelig utfall er møteulykker. Trygg Trafikk mener mange liv kunne vært spart dersom flere midtdelere hadde vært på plass. - Å bygge ut et sikkert veinett uten møteulykker er en engangsinvestering som i årene fremover vil spare mennesker for enorme lidelser, og samfunnet for kostnadene ved trafikkulykker, sier Øyen.

Flere dødsulykker i august

Aftenpostens interaktive ulykkesgrafikk (som du ser på toppen av denne siden) tar foreløpig bare for seg mai, juni og juli. Det er lite som tyder på at august vil bli stort bedre enn disse sommermånedene:

  1. august mistet en MC-fører livet da han .