Seks stortingspensjonister fikk for mye pensjon

Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik er to av dem.

Gro Harlem Brundtland (Ap), Kjell Magne Bondevik (Krf), Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H), Tore Austad (H) og Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) har alle fått uberettiget stortingspensjon. Det går fram av granskningsutvalget som har sett på «gullpensjonene» De seks har fått utbetalinger etter den såkalte 75-årsordningen der kravet er at summen av alder og funksjonstid på Stortinget skal være minst 75 år.

Kritiserer Stortinget

Utvalget mener at seks av disse pensjonistene ikke har oppfylt vilkårene for rett til pensjon i hele perioden de har vært i ordningen, fordi de har hatt inntekt fra arbeid som ligger over den lovlige grensen. Utvalget kommer også med meget sterk kritikk av Stortingets håndtering av pensjonsordningen gjennom årene. Riksrevisjonen får også sterk kritikk for ikke å ha hatt rettslig grunnlag til å henge ut flere stortingsrepresentanter. Thorbjørn Berntsen, Erik Dalheim (begge Ap) og Hallgrim Herg (H) frikjennes i granskningsrapporten. — Vi er lettet over å ha fått klarhet i forholdene, sa stortingspresident Thorbjørn Jagland under en pressekonferanse i Stortinget torsdag kveld. Utvalget, ledet av professor Asbjørn Kjønstad, har gransket politikerne. Seks personer har hatt inntekt utover grensene, og dermed fått uberettiget pensjon.

Tilbakebetalingen uklar

Utvalget og presidentskapet vil ikke opplyse hvor mye hver enkelt har fått i uberettiget pensjon. - Dette er svært forskjellige saker. Gro hår fått pensjon i tre måneder hun ikke var berettiget til, sier Jagland. De seks tidligere politikerne vil nå få et brev fra Stortingets pensjonsstyre om rapportens innhold, og har anledning til å anke vedtaket inn til Trygderetten. Det er derfor uklart om, og i tilfellet hvor mye den enkelte må betale tilbake. - Kjernespørsmålet for oss er om det har vært berettiget eller ikke berettiget pensjon. Spørsmålet om tilbakebetaling er mer komplisert. Noen kan ha plikt, andre ikke. Noen saker kan også være foreldet, sier professor Kjønstad. - Jeg tror de fleste ville se på positivt på at vi har tatt tak i dette, sier Thorbjørn Jagland om hvilken effekt saken har hatt for Stortingets omdømme.