FNs tortur-komité kritiserer Trandum

Norge får kritikk av FNs komité mot tortur for ikke å sikre utlendinger godt nok rettsvern i tiden rett før de sendes ut av landet.

Fra Trandum asylmottak.

I en rapport uttrykker komiteen bekymring for at det ikke finnes noe uavhengig tilsyns— og klageorgan på Trandum utlendingsinternat utenfor Gardermoen. Et slikt organ bør sikre at de internertes rettigheter respekteres til en hver tid, ifølge komiteen.

Sivilombudsmann Arne Fliflet sier til NRK at det er svært viktig at et slikt tilsyn opprettes raskt. I mellomtiden vil han vurdere å foreta flere besøk i leiren for å undersøke forholdene der.