Juks med moms og pris

Da sprangrytterpappa Magnus Roth skulle kjøpe ponni til datteren fra den daværende lederen av Rytterforbundets sprangutvalg, ble han lurt på pris og involvert i momssvindel.

Magnus Roth (i midten) brant seg på et hestekjøp fra en sentral tillitsvalgt i Rytterforbundet. Han er lite imponert over Rytterforbundets evne til å rydde opp i ukultur innenfor sprangryttermiljøet. Her er han på familiens gård i Drøbak med datteren Oda på vei over hinderet, datterens trener Lars Rasmussen foran til høyre.
  • Forf>mette Buggealf E. Magnussenolav Urdahl (foto)
  • <forf>siri Gedde-dahl<

– Jeg hadde ikke greie på hest, sier Magnus Roth, forretningsmann og hesteeier med egen stall og trener for datteren som er aktiv sprangrytter. Roth mener selv at han bare et av mange ofre for kynisk hestehandel, der lite hestekyndige foreldre til aktive ryttere blir lurt av sentrale aktører i sprangryttermiljøet.

Roth er kritisk til hvordan mange ting foregår i sprangryttermiljøet. Magnus Roth kritiske holdning startet med et hestekjøp i 1999-2000. Han kjøpte hest av tidligere OL-rytter Morten Aasen.


LES DE ANDRE SAKENE I SERIEN:

  1. november:
Les også

Jukser med hestenes helse

  1. november:
  1. november:
Les også

- Tar betalt uten å hjelpe

  1. november:
Les også

Slik tjener trenerne seg rike

**Si din mening om denne og de andre sakene under denne artikkelen,

eller delta i den allerede pågående debatten om hestesport og hestehandel her.**

Sentrale aktører.

Morten Aasen driver hesteavlsgård i Sussex i England sammen med kona Kristin Kloster Aasen, som i dag er president i Norges Rytterforbund. Morten Aasen var leder av sprangutvalget i Norges Rytterforbund da Magnus Roth kjøpte ponni i 1999-2000.

Det var den daværende sprangtreneren til Magnus Roths datter som i 1999 anbefalte Magnus Roth å ta kontakt med Morten Aasen med tanke på hestekjøp. Aasen formidlet den engelske hesten «Poteen» til Roth. «Poteen» skulle koste 37500 britiske pund, i tillegg fikk Aasen 10 prosent provisjon.

Etter et års tid med «Poteen» begynte Magnus Roth å ane uråd. Han ble bedre kjent i hestemiljøet og reiste også til konkurranser i utlandet sammen med datteren. Roth synes prisnivået på hester var spesielt høyt i Norge, og stusset over prisen på «Poteen» ut fra hva hesten presterte.

Ponnien holdt ikke det som var lovet til den høye prisen, mente Magnus Roth. Den var slurvete og ikke så god som forventet. Roth begynte å grave i saken, og fikk etter en tid kontakt med den forrige eieren i England. Det viste seg at tidligere eier hadde fått 24500 pund for Poteen. Hesten hadde bare oppholdt seg noen timer på Aasens gård i England, og Aasen hadde fått 3700 pund i provisjon på toppen av kjøpesummen.»: Hvor var differansen på 13000 pund?

Innrømmet overpris.

Konfrontert med dette, gjorde Aasen ifølge Roth en innrømmelse: Aasen hadde bare betalt 30000 for hesten. Morten Aasen gikk med på å betale tilbake 6500 pund, eller drøyt 100000 kroner. Hvor resten av mellomlegget har tatt veien, har Morten Aasen aldri gitt Roth noe svar på.

Da «Poteen» ble importert til Norge ble verdien av hesten oppført med 5000 pund i tollpapirene. Ved å føre opp lavere verdi enn den reelle, unndrar importøren seg store beløp i moms. Momsen er på 25 prosent. Ifølge Roth skal Aasen ha tatt initiativet til å jukse med momsen, men Roth medgir at han selv var klar over at de gjorde seg skyldige i momsunndragelse, da han satte navnetrekket sitt under tollpapirene. Både Magnus Roth og flere andre kilder, blant dem tollvesenet selv, bekrefter at denne type momsunndragelse er vanlig innenfor hestesporten.

Tollvesenet har ilagt en rekke bøter og inndragninger for momsunndragelse ved innførsel av hest. De fleste av sakene er fra travmiljøet.

Morten Aasen nektet senere, via sin advokat, for at han hadde noe med fortollingen å gjøre. På papirene er bare spedisjonsfirmaets og Roths underskrift. Magnus Roth ble senere tatt for momssvindelen, og ilagt flere hundre tusen kroner i moms og straffeavgift.

Morten Aasen er konfrontert med hele historien som Magnus Roth har fortalt Aftenposten. Han nekter å kommentere saken. Aftenposten er blitt forevist salgs— og tollpapirer av Magnus Roth, samt bankkvittering som viser tilbakebetalingen av drøyt 100000 kroner fra Aasen til Roth. Forgjeves har Roth forsøkt å få tilbakebetalt resten av mellomlegget fra Aasen.

Nytteløs klage.

I 2001 klaget Magnus Roth inn Morten Aasen inn for styret i Norges Rytterforbund, med påstand om brudd på etikkreglene i forbindelse med hestesalget, ettersom Aasen var sentral tillitsvalgt i forbundet. Rytterforbundet avviste å realitetsbehandle klagen. Roth forsøkte videre å klage Aasen inn både for Rytterforbundets domsutvalg, men også det nektet å ta i saken. Heller ikke Norges Idrettsforbund fant noen formell inngang til saken, da Roth klaget dit.

–Dette er en sivilrettslig sak. Så lenge det ikke foreligger noen dom, kan vi i Rytterforbundet ikke forholde oss til disse påstandene, sier generalsekretær Kjell Myhre i Rytterforbundet.

– Var det ikke naturlig å undersøke saken når det dreide seg om sentral tillitsvalgt i forbundet?

– Vi valgte å ikke gjøre det. Vi kan ikke engasjere oss i alle slike saker, sier Myhre.

Magnus Roth vurderte rettslige skritt overfor Aasen, men lot det falle. Morten Aasen klaget på sin side Roth inn for Rytterforbundet, etter at Roth skal ha gitt Aasen en verbal overhøvling på et ridestevne. Roth anklaget Aasen for juks med salget og usaklig uttak av ryttere til stevner. Denne klagen realitetsbehandlet Rytterforbundet, og Roth fikk en advarsel for «utilbørlig opptreden» overfor Aasen.