Kun ett ulvepar igjen i Norge

Etter at fem ulver ble skutt i vinter, er det bare ett eneste helnorsk ulvepar som kan yngle denne våren. Stortingets mål er tre ynglende par.

  • Einar Haakaas

For knapt ett år siden vedtok Stortinget at det skulle være tre årlige ynglinger av ulv innenfor det nye forvaltningsområdet for ulv i Norge. I år kan resultatet bli at bare ett eneste par får hvalper som sikrer tilveksten av det fredede rovdyret. I verste fall blir det ingen helnorske ynglinger.Den siste rapporten fra det skandinaviske ulveprosjektet Skandulv slår fast at det bare er Julussa-flokken som har en hann og hunn som kan yngle i år. For øvrig finnes det ingen frittstående ulvepar med fast revir i Norge som kan sørge for tilvekst av ulv. Gråfjell-flokken eksisterer fortsatt, men etter at ledertispa ble skutt ved en feiltagelse i februar, er det ingen i den flokken som sørger for hvalper. De to parene som opererte i randområdene av ulvesonen ble også skutt under lisensjakten i vinter.— Vi venter at Julussa-flokken yngler i år, men vi kan jo aldri være sikre. Det kan ende med at det ikke blir yngling i år, sier ulveforsker Petter Wabakken.

Nederlag.

Generalsekretær Rasmus Hansson i Verdens Naturfond mener ulvepolitikken i Norge har spilt fallitt. - Målet om tre ulveynglinger i året er rett og slett skutt i filler. Dette er en undergraving av Stortingets vedtak fra i fjor. Vi får nå den laveste ulvebestanden på mange år. Myndighetene ble grundig advart. Resultatet er blitt akkurat så galt som vi trodde. Vi har nå én eneste funksjonell ulveflokk igjen, sier Hansson. Hansson mener myndighetene har snudd fullstendig i denne saken, og hevder at ulveforvaltningen er blitt politisk. - I fjor høst sa Direktoratet for naturforvaltning nei til å skyte én ulv i Koppang. I løpet av et halvt år blir fem stykker tillatt felt i lisensjakt. To ulvepar blir skutt. I tillegg skytes Gråfjell-tispa ved en feiltagelse.

Reddet av svenskene.

Skandulv-forskerne forsikrer at det er flust med ulv i Sverige og flere flokker i grenseområdene. Dette kan sikre tilveksten av hvalper også i Norge. Det har sine negative sider.- Når vi mangler ynglende par og flokker i Norge, åpner det for streifdyr som kommer over grensen. Disse dyrene er en mye større trussel for sau og andre husdyr, mener Wabakken.Han savner en felles forvaltning i Norge og Sverige for å takle problemer med streifdyr.Aftenposten lyktes ikked med å få tak i miljøvernminister Knut Arild Hareide for en kommentar i går.

Etter at tispa i Gråfjellflokken ble skutt ved en feil i vinter, er det bare ett ulvepar igjen i Norge som kan få helnorske hvalper.