Kapteinen fra tankskipet dropper Ingstad-rettssaken: – Umulig å få ham til å vitne

Den latviske kapteinen fra tankskipet Sola TS kommer ikke til å stille som vitne i rettssaken etter KNM Helge Ingstad-forliset.

Det 250 meter lange tankskipet Sola TS var fullastet med 625.000 fat råolje da det kolliderte med fregatten Helge Ingstad 8. november 2018.

Natt til 8. november 2018 skjedde det få trodde var mulig. Helge Ingstad-fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har tiltalt bare én person etter ulykken. Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten.

I flere måneder har påtalemyndigheten forsøkt å avtale tid for Sola-kapteinens vitnemål. Latvieren styrte det 250 meter lange tankskipet ut fra Stureterminalen ulykkesnatten. Skipet var fullastet med 625.000 fat råolje.

Særlig har vaktsjefens forsvarere sett frem til å høre kapteinens forklaring. Og få mulighet til å stille ham spørsmål.

Kapteinen var først satt opp som vitne i Hordaland tingrett 6. februar. Det ble så endret til onsdag 1. mars.

Nå befinner kapteinen seg på et helt annet sted enn i Bergen.

Aktor: Ikke gjennomførbart

Aktor Magne Kvamme Sylta bekrefter at han helt har gitt opp håpet om å få kapteinen til å stille som vitne.

Sylta sier han har fått opplyst fra latvierens norske advokat, Arild Dyngeland, at mannen i lang tid har vært ute på oppdrag på et skip. Dette har gjort det vanskelig å nå ham med stevningen om å møte i retten.

– Vi har fått vite at han natt til onsdag legger til kai i en havn i Pakistan. Dermed anser vi det ikke som praktisk gjennomførbart å få ham til å vitne, selv via videolink, sier Sylta.

Tar frem gamle politiavhør

Nødløsningen for aktoratet blir å lese opp politiavhøret fra 8. november 2018. Aktor Benedikte Høgseth sier det finnes både lydfil, en full transkripsjon og et skriftlig sammendrag av avhøret.

– Hva vi legger frem for retten onsdag, vil bli avklart med rettens medlemmer og forsvarerne, ut fra hva de ønsker, sier Høgseth.

Sylta opplyser at latvieren som utenlandsk statsborger ikke er forpliktet til å vitne i saken.

– Det hadde vært en fordel å få ham til å stille. Vi har ønsket det og jobbet for det lenge. Nå viser det seg at det ikke er praktisk mulig, sier han.

Advokat Christian Lundin, som forsvarer den tiltalte vaktsjefen, beklager at vitnet uteblir.

– Det hadde vært en fordel å spørre ut et så sentralt vitne, sier han.

Han er likevel usikker på om dette får stor påvirkning på rettssaken.

– Handlingen til Sola TS er grundig belyst gjennom lydopptak fra broen og radarutskrifter. I tillegg ga jo losen som var med, et bredt vitnemål tidligere i rettssaken, påpeker han.

Aftenposten har kontaktet advokat Arild Dyngeland. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer i denne saken.