Søgne-skjærgården slapp unna med skrekken

Innbyggerne langs Søgne-skjærgården fryktet oljelekkasje fra den brennende «Fjord Champion». Men da den havarerte tankbåten ble trukket ut fra det stedet skipet hadde stått på grunn, pustet folk på land lettet ut.

— Dette er perlen på Sørlandet. Jeg trodde det ville bli en katastrofe. Det er en enorm lettelse at det nå ser ut til å gå bra, sier Arne Aanensen i Høllen til NTB. Han så røyken fra dramaet fra båthavnen i Høllen.

Havaristen, som er herjet av en brann som trolig startet ved 22-tiden fredag, var på vei fra Liverpool på den engelske vestkysten til den tyske byen Rostock på Tysklands østersjøkyst. På grunn av bunnforholdene måtte skipet ta en nordlig sving mot Shetland før kursen kunne settes sørover. Da brannen brøt ut og skipet ikke lenger var manøvreringsdyktig, befant det seg i Skagerrak utenfor Lista.

Slo aldri alarm

Det var Tjøme Radio som fredag kveld sendte ut melding om at det var brann om bord i «Fjord Champion», som er registrert i Nice men som eies av et selskap i Bergen. Fartøyet hadde først bare sendt ut melding om at det hadde navigasjonsproblemer, men 10 minutter etter måtte den indiske kapteinen innrømme overfor Tjøme Radio at hans 28 mann store mannskap jobbet med å slukke en brann.

Hovedredningssentralen innledet dermed en større redningsoperasjon med helikopter og skip. Samtidig ble skip dirigert mot havaristen, og helikoptre evakuerte det indiske mannskapet i flere omganger. Alle sammen var evakuert natt til lørdag og ble innlosjert på hotell. Elleve av inderne måtte innom sykehuset i Kristiansand. Alle unntatt én ble skrevet ut etter kort tid.

Trukket av grunnen

«Fjord Champion» gikk selv på grunn utenfor Søgne, og kystvaktskipet «Eigunn» lå hele tiden ved havaristen og rapporterte om utviklingen. Det ble aldri observert noen lekkasje fra skipet som hadde 700 tonn bunkersolje om bord.

Da skipet ble trukket av grunnen ved hjelp av slepebåten «Haabull» lørdag middag, var det fortsatt brann om bord. Selv om situasjonen var mer avklart enn natt til lørdag, ble den likevel lørdag middag betegnet som et kappløp med tiden. Ingen vet med sikkerhet hvor lenge det vel 30 år gamle skipets tanker vil holde i den intense varmen fra brannen.

Pressetalsmann Ola Arvesen i Kystdirektoratet sier til NTB at hensikten er å flytte havaristen til et egnet sted et par nautiske mil utenfor grunnstøtingsstedet. Her vil det ligge til fartøyene i området klarer å slukke brannen på "Champion.

— Dette er vår prioritet. Når det er gjort, blir det vurdert sammen med loskyndige hvor vi skal finne det beste stedet å losse skipet, sier Arnesen til NTB.

Miljøet

Norges Miljøvernforbund har gitt uttrykk for at «Fjord Champion» er så gammel at det er forbudt med stor risiko å ta skipet under slep. Nødlossing utaskjærs er det eneste alternativ, mener forbundet.

Frederic Hauge i Bellona sier derimot at båten er oppgradert og at han har tiltro til at den ikke blir tatt under slep dersom det er forbundet med noen miljørisiko.

Både nødlosseutstyr, lenser og brannslokkingsutstyr er på vei til området

Pressetalsmann Arvesen i Kystdirektoratet sier at lossing mest sannsynlig vil skje i åpen sjø med sikkerhetslenser rundt fartøyet. Han legger til at lossing ved land også er et alternativ.