Norge

Vil utvide abortgrensen til 16 uker

Arbeiderpartikvinnene vil fjerne abortnemndene og utvide dagens grense for selvbestemt abort fra 12 til 16 uker.

I dag blir søknader om abort etter tolvte svangerskapsuke behandlet i en nemnd. Det vil Ap-kvinnene ha slutt på.

— Spørsmålet blir hvem som skal bestemme over kvinnens kropp. Nemnder som forskjellsbehandler etter hvor man bor er fullstendig uakseptabelt, sier Karita Bekkemellem Orheim som leder Kvinnepolitisk styre i Arbeiderpartiet, til NRK.

Undersøkelser viser at abortnemndene forskjellsbehandler søknadene om abort etter tolvte svangerskapsuke. Det kan være vanskeligere å få innvilget en slik søknad på Sørlandet enn det er på Østlandet.

97 prosent av de om lag 14.000 abortene som hvert år foretas her i landet blir gjennomført før tolvte svangerskapsuke. I fjor kom det inn 641 søknader om abort etter tolvte uke, 510 fikk søknaden innvilget.

Kristelig Folkeparti, som har programfestet å oppheve abortloven, er naturlig nok ikke så veldig glad for forslaget fra Ap-kvinnene.

— Forslaget svekker rettsvernet for ufødt liv ytterligere og øker abortpresset. I stedet burde man rette fokus på hvordan en kan skape en ens og bedre praksis i abortnemndene, sier arbeidsutvalget i Kristelig Folkeparti i en uttalelse tirsdag.

Utvalget ber også ledelsen i Arbeiderpartiet om å avklare om de stiller seg bak forslaget.