Regjeringen lovet tidlig ultralyd til gravide i år. Det klarer ikke alle sykehus å innfri.

Ved Oslo universitetssykehus får halvparten av de gravide som skal føde ved sykehuset, tilbud om tidlig ultralyd. Noen sykehus er ikke i mål med å innføre undersøkelsen før årsskiftet.

Bilde av foster fra tidlig ultralydundersøkelse på en privat klinikk. Bildet er innhentet og publisert med tillatelse fra barnets fremtidige foreldre.

Regjeringen har lovet at tidlig ultralydundersøkelse for alle gravide skal innføres i 2022.

Men året går mot slutten, og langt fra alle sykehus i landet har et tilbud klart.

Oslo-området henger etter når det gjelder tilbudet.

Ahus og Oslo universitetssykehus (OUS) har innført tilbudet trinnvis. De eldste gravide har fått tidlig ultralyd først.

  • Ahus: Fra 12. oktober ble tilbudet utvidet til å gjelde alle gravide ned til 30 år. Innen 1. januar skal alle gravide få tilbud om tidlig ultralyd.
  • OUS: Gravide over 35 år som skal føde ved sykehuset har fått tilbudet fra januar i år. Fra september har gravide over 33 år fått tilbud. Rundt halvparten av alle gravide med fødeplass på OUS, får nå tilbudet. OUS tar forbehold om ytterligere forsinkelser utover 1. januar 2023.

Guri Melby (V) stilte nylig skriftlig spørsmål i Stortinget om status for innføringen av tidlig ultralyd.

I svaret sa helseminister Kjerkol at man er «nær målet» om tidlig ultralyd til alle gravide i år, men at noen sykehus har utfordringer med helsepersonell.

Både ved Ahus og OUS er det behov for å rekruttere eller lære opp leger og ultralydjordmødre til å utføre tidlig ultralyd, sa hun.

(Se faktaramme med oversikt fra helseforetakene)

Melby: – Urettferdig og uforutsigbart

Melby er ikke fornøyd med Kjerkols redegjørelse.

– Dette er altfor dårlig. Regjeringen har lovet at alle gravide i Norge få tilbud om tidlig ultralyd innen utgangen av året. I stedet har vi endt opp med et urettferdig og uforutsigbart opplegg. Det er store variasjoner i hva slags helsetilbud gravide får, basert på hvor de bor, sier hun

Melby er spesielt kritisk til usikkerheten gravide og fremtidig gravide i Oslo-området og Levanger må stå i.

– Helseministeren sier at Oslo universitetssykehus satser på å kunne gjøre tidlig ultralyd tilgjengelig for alle innen 1. januar. Men hun tar forbehold om utsettelser. Hvor lenge utsettelsene kan vare, sier hun ingenting om, påpeker Melby.

– Og i Levanger slås det fast at et tilbud kanskje ikke er klart før i 2024. Det er svært urettferdig for de mange gravide i disse kommunene.

Kjerkol påpeker at gravide som ikke får tilbud om tidlig ultralyd ved sykehuset de skal føde ved, har rett til å velge annet behandlingssted. De kan bli henvist til tidlig ultralyd ved et annet sykehus.

Pernille Schjønsby er direktør for Kvinneklinikken ved Ahus. Hun sier at de vil kunne ta sporadiske pasienter fra andre opptaksområder. Men hun understreker at kapasiteten de har på tidlig ultralyd, er basert på antall fødsler i Ahus’ opptaksområde.

Jordmorforbundet: – Flere går til private

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet NSF. Hun synes det er synd at flere sykehus ikke klarer å gi et tilbud til alle gravide ved utgangen av året.

– Å innføre tidlig ultralyd for alle, betyr 55.000 ekstra undersøkelser av gravide hvert år. Det er ikke bevilget summer i statsbudsjettet som gjør dette mulig, sier hun.

– Det er viktig at tidlig ultralyd blir implementert på en god måte i regi av det offentlige, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Hun sier det er flere helseforetak som ikke bevilger penger til de ekstra konsultasjonene, selv om de har utdannede jordmødre til å gjøre jobben.

– Disse jordmødrene får da ikke brukt kompetansen sin. De flytter over i det private, der de blir verdsatt og tilbys millionlønn.

Jordmorforbundet savner øremerkede midler til målrettet satsing, slik at ultralydjordmødre blir værende i offentlig tjeneste.

Hun påpeker at stadig flere betaler for tilbudet på privat klinikk.

– Men det har ikke alle råd til, og vi ønsker ikke en todeling av helsevesenet.