Flomvarselet utvidet igjen. Over 100 vei- og jernbanestrekninger stengt.

NVE har utvidet det røde flomvarselet. Rundt 2000 er evakuert. Ål og Nesbyen er spesielt hardt rammet. NVE venter nå at flommen i Drammensvassdraget vil bli den største noensinne.

Kortversjonen

Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Ekstremværet Hans er nå inne i sitt tredje døgn. Onsdag ble det røde flomfarevarselet utvidet til å også gjelde Drammen og Øvre Eiker.

NVE tror nå flommen i Drammensvassdraget vil bli den største noensinne.

Vannet stiger fortsatt kraftig flere steder. Det er over 50-årsflom i 15 vassdrag onsdag morgen.

Tre av landets største forsikringsselskaper har så langt mottatt rundt 1700 skademeldinger knyttet til ekstremværet Hans.

Største flom på over 100 år i Nesbyen

Nesbyen i Viken fylke er spesielt hardt rammet. Store deler av tettstedet ligger under vann. Avisen Hallingdølen skriver at det er den største flommen på 100 år.

Natt til onsdag ble det satt i gang evakuering fra bosteder i et strømløst sentrum, melder avisen.

– Det er et skrekkelig syn å se utover sentrum. Det er helt uvirkelig, sier ordfører Tore Haraldset.

Slik ser det ut i Nesbyen onsdag morgen. Det er den overfylte elven Rukkedøla som deler bygda i to.

Med flom følger strømbrudd. Mye vann og stengte veier gjør det nesten umulig å komme seg ut av Nesbyen, forteller Haraldset.

50 innbyggere er evakuert til nordsiden av elven, der det er mindre fare for ras.

Nå befinner de seg i helsebygg og idrettsbygg, hvor de blir tatt godt vare på.

De første som ble hentet ut, i skuffen på en hjullaster, var beboere på et eldresenter. Lenger ned mot Hallingdalselven er det behov for båt om man vil komme seg frem.

– Jeg har aldri opplevd flom i Nesbyen som har vært så ille før. Det har aldri vært slik så lenge jeg har levd, forteller en av beboerne på eldresenteret, Eli Livgård.

Dette området er onsdag omfattet av det røde farevarselet for flom.

Rundt 4000 evakuert til sammen

I Viken er mange blitt evakuert, blant annet fra Hønefoss. Også i Innlandet fylke har antallet evakuerte økt.

NRK

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner, sier Aud Hove (Sp) i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Folk er isolert i flere lokalsamfunn, og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp.

– Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra eller ikke, sier hun.

I 11-tiden onsdag melder Ringerike kommune at de har i gangsatt en større evakuering av deler av Hønefoss, og i 11.15-tiden er det en kritisk situasjon ved Braskereidfoss kraftverk.

Det er så langt ikke registrert personskader.

Ål: Ingen evakuerte får reise hjem

Ål kommune er også hardt rammet av flommen. Det er store materielle skader rundt om.

Det er stor rasfare og høyst usikkert når stabil vann- og strømforsyning er på plass. Mobilnettet er også ustabilt.

– Hald deg i ro, unngå unødvendig køyring, oppfordrer kommunen sine innbyggere.

Evakuerte må forberede seg på minst ett døgn til der de oppholder seg. Kommunen sier at absolutt ingen må reise hjem før de har fått klarsignal.

Ras flere steder

I nabokommunen Hol er det redusert fremkommelighet mange steder. Både Ål og Hol ble tirsdag rammet av ras.

– Uværet har fått store konsekvenser så langt. Vi forventer avtagende regn, men må forvente at situasjonen fortsatt er ustabil i flere dager, sier ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, i en pressemelding.

Innbyggere i området mellom Hagafoss og Hol er evakuert. I alt er ca. 180 personer berørt.

Jernbaner og viktige veier stengt

Et stort antall viktige veistrekninger er stengt onsdag morgen.

 • E6 er stengt mellom Oppdal og Hjerkinn og flere steder mellom Otta og Fåvang. Den er også stengt ved ved Harpefosskrysset.
 • RV 7 er stengt mellom Hønefoss og Geilo.
 • E16 er stengt mellom Fagernes og Sperillen og ved Bagn. Ordfører Knut Arne Fjelltun bekrefter til Avisa Valdres at det pågår evakuering av beboere på strekningen etter flere ras og skred natt til onsdag. Det er foreløpig uklart hvor omfattende evakueringen er.
 • RV 4 er stengt mellom Gran og Roa.
 • RV 3 i Østerdalen har periodevis vært stengt på grunn av oversvømmelse. 08.30 onsdag melder Vegtrafikksentralen at RV 3 er stengt ved Stai i Stor-Elvdal.

I tillegg er flere titalls andre veistrekninger på fylkesveier og kommunale veier stengt. Bare i Innlandet alene gjelder dette 77 fylkesveier.

I tillegg er et stort antall fylkesveier i Viken stengt.

Situasjonen er uoversiktlig og endres fortløpende. Du kan se full oversikt på Statens vegvesens nettsider.

Ekstremværet har også ført til store skader på jernbaneinfrastrukturen.

 • Både Hovedbanen og Gardermobanen mellom Oslo og Eidsvoll er stengt på grunn av flom.
 • Det samme er Dovrebanen mellom Eidsvoll og Støren.
 • Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Hønefoss, mens Rørosbanen er stengt mellom Hamar og Røros.
Gardermobanen ligger under vann.
Mellom Roa og Hønefoss er jorden under jernbanesporene skyllet bort av ekstreme nedbørsmengder, og sporene henger i løse luften.

Illevarslende prognoser

Drammensvassdraget har sterkt stigende vannføring, også i større elver.

 • Vannstanden i innsjøen Krøderen er ventet å stige ca. 2 meter frem til torsdag, før den vil synke.
 • Vannstanden i Tyrifjorden og Randsfjorden er ventet å stige 0,6 og 1 meter, anslagsvis til et nivå som er 1,5 til 2 meter over det som var vannstand tirsdag denne uken.
 • Vannstanden i innsjøen Sperillen i Ådal ventes å stige ca. 2,5 meter frem til torsdag.
 • Vannføringen ved Bagn i Begna er ventet å øke til ca. 600 m³/s onsdag. Dette vil være den største vannføringen i Begna siden målingene startet på 1940-tallet.
 • Også ved Bergheim i Hallingdalselva og ved Mjøndalen bro i Drammenselva er vannføringen ventet å stige kraftig i timene fremover.

Onsdag ventes det fortsatt mye regn. Vannføring på rødt nivå vil føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Varsom.no oppdaterer situasjonen på sine nettsider.

Ber folk respektere sperringer

Ved Leirsund, nord for Lillestrøm, har veien over Leira vært stengt i over ett døgn. Rundt 1500 beboere på stedet Asak er isolert.

Noen har trosset veisperringene og krysser veien. Det fraråder politiet sterkt.

Broen ved Leirsund over elven Leira er stengt. Likevel velger noen å krysse. Bildet ble tatt tirsdag.

– Det kan se ut som veien er relativt intakt. Men massene under er gravd ut, så vi er redd for at veien kan gi etter. Derfor har vi satt opp sperringer, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Pål Bjelland til NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte flomutsatte områder og møtte evakuerte i Lillestrøm i dag.