Norge

Nye F-35 problemer kan få konsekvenser for norsk kampkraft

Spørsmålet er hva kampflyene Norge mottar neste år vil være i stand til. Pentagon varsler om betydelige problemer for fremdriften i F-35-prosjektet.

F-35 skal slå hardest av alt i fremtidens norske forsvar. Spørsmålet er når det blir fullt ut kampklart. Fortsatt gjenstår mye på fregattene som marinen mottok det første av i 2006, altså for ti år siden. Her overtar forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen Norges første F-35 treningsfly, i Texas i fjor.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

En rekke tester droppes for å holde farten oppe i F-35-prosjektet. Det er en bekymring som har flere konsekvenser, sier Pentagon.

Denne gang rykker ikke det norske kampflyprogrammet umiddelbart ut med en avdramatisering av problemene.

Aftenposten har tatt utgangspunkt i bekymringsmeldingen fra «Office of the secretary of defense», Pentagon, som nå får oppmerksomhet i flere medier.

— Tidsplanen for F-35 testing er blitt urealistisk

Dokumentet, fra et «vaktbikkjelag» internt i USAs forsvarsdepartement, ledet av J. Michael Gilmore, konstaterer at den offisielle tidsplanen for utviklingen av kampflyet er blitt urealistisk.

Den 31. juli 2017 skal full uttesting av datapakken som gjør F-35 fullt ut stridsklart være unnagjort. Pakken kalles «3F». Dette kan nå bare skje om man stryker et betydelig antall planlagte tester, og tredobler tempoet for implementering av våpen i forhold til tidligere praksis, skriver Gilmore.

Til tross for at F-35 i dag er satt i tjeneste hos flyvåpenet til US Marines, er det nemlig langt fra ferdig utviklet, og det er programvarepakkene som trinn for trinn bygges inn i flyet som styrer kampkraften.

Kan problemet beskrives enklere?

Ja. Man risikerer at man bygger inn utstyr – våpensystemer inkludert – som ikke virker som de skal. Det vil svekke flyets kampkraft. Som Gilmore sier det: Sertifiseringen av ulike våpen flyet skal bruke er kraftig forsinket. Dette gir en svært høy risiko for at man bygger inn feil.

Er det mer?

Ja. Gilmore er også svært bekymret over at det automatiske støtte- og kontrollsystemet for flyet er sårbart for hacking, og langt fra er utviklet slik det burde være.

Hva betyr dette for Norges F-35 fly?

I verste fall kan de være svekket av feil og mangler når vi overtar dem, eller de kan bli forsinket.

Aftenpostens tidligere utenriksredaktør Kjell Dragnes, som følger F-35 prosjektet tett, minner om at det er bestemt at de første norske flyene (som faktisk skal til Norge) vil være en god stund i USA, etter at de leveres fra produsenten Lockheed Martin.

Sannsynligvis for oppgradering og «fiksing», antar Dragnes.

Vil ikke disse problemene bli løst?

Det kan være. Men programmessige oppgraderinger blir nå ekstra viktig, den første store skal finne sted i 2021. Det er fire år etter at de første kampflyene ankommer Norge. Da begynner det å haste med å gjøre flyene operative. Allerede i dag er problemer med sprekker i dagens kampfly F-16, som F-35 skal ta over for, illevarslende.

Kjell Dragnes minner også om det norske missilvåpenet JSM, som skal bygges inn i norske fly. Spørsmålet er når dette kan skje, og hva dette kan føre til av dataproblemer om bord i F-35.

Én endring ett sted i dette flyet fører til at alle systemer må endres, på samme måte som når eldre versjoner av mange applikasjoner ikke fungerer slik de gjorde, når Apple eller Microsoft endrer sitt operativsystem.

Hvorfor ingen kontant avdramatisering?

Tidligere har Forsvarsdepartementets gjerne umiddelbart avdramatisert varsler om problemer for F-35-prosjektet. I en mail til Aftenposten skriver kampflyprogrammet nå: «Vi kjenner til de problemstillingene som løftes i dette dokumentet, da dette også diskuteres internt i det flernasjonale programmet ... Selv om vi selvsagt vil følge dette tett i tiden fremover så er de to første norske (trenings) flyene i USA i stand til å gjøre det de skal pr. i dag.»

  • De enorme summene Norge skal bruke på å kjøpe og drifte F-35 kampflyene kan ifølge flere kritikere komme til å kvele annen viktig aktivitet i Forsvaret. Slik argumenterer Aftenpostens Per Anders Madsen:
Les også

Kampflyene kan knuse Hæren

Kampflypiloten «Dolby» Morten Hancke trener for tiden i norsk F-35 i Arizona i USA. Her er hans førsteinntrykk av flyet:

Les også

  1. Slik opplever første norske pilot F-35 – i simulator

Les mer om

  1. Forsvaret