PST-sjefen til det skeive miljøet: – Gi oss informasjon

PST-sjefen sier at hun forstår at det stilles spørsmål ved deres håndtering av skytingen i Oslo i fjor. Og at folk er sinte på dem.

PST-sjef Beate Gangås vil forbedre dialogen med grupper som kan være utsatt for terror. Samtidig inviterer hun dem til å dele informasjon med PST.

To ble drept og mange skadet, da Zaniar Matapour skjøt mot gjestene på utestedene Per på hjørnet og London pub.

Kunne noe vært gjort annerledes, da PST mottok et varsel om et mulig angrep i Skandinavia seks dager før angrepet?

Det forventer leder for Pride Oslo, Dan Bjørke, at PST svarer på i nær fremtid. Torsdag møtte han PST-sjef Beate Gangås og analytikere i PST.

På bordet la han 19 spørsmål de ønsker svar på for å kunne ha tillit til PST fremover.

I et intervju med Aftenposten, sier PST-sjef Beate Gangås at hun har forståelse for at spørsmålene kommer.

– Ja. Fordi det har skjedd et terrorangrep. Da er det selvfølgelig grunn til å stille spørsmål ved hvorfor vi ikke klarte forhindre det. Vi stiller også disse spørsmålene. Vi er vår egen største kritiker.

– Opplever du at det skeive miljøet er sinte på dere?

– Ja, delvis. Både overfor PST og politiet. Vi kan ikke garantere for at det ikke skjer terrorangrep. Samtidig er det en forventning om at vi kommuniserer slik at man forstår, og at man gjør det vi kan for å beskytte grupper som kan være utsatte for en terrortrussel.

Ber om informasjon fra det skeive miljøet

Bjørke i Oslo pride sier det var viktig å understreke overfor PST-sjefen at det er vanskelig å forstå at man har mottatt informasjon om en mulig terrorhendelse i forkant av Oslo pride, uten å foreta seg noe.

– Vi opplever at PST har forståelse for den frustrasjonen, sier han.

Gangås mener imidlertid man foretok seg mye – all den tid man forsøkte å finne ut av hva som lå i tipset.

Oslo pride-leder, Dan Bjørke, venter fortsatt på svar fra PST og deres sjef, Beate Gangås.

Spørsmålene Oslo pride mener PST er svar skyldig i, handler blant annet om håndteringen av skytingen 25. juni, og om PST mangler innsikt og kompetanse i skeives situasjon i Norge.

– Har dere god nok kompetanse på skeives situasjon?

– Ja, jeg vil si at vi har det. Vi innhenter informasjon fra utlandet og nasjonalt, for å vurdere utsatte gruppers situasjon, sier PST-sjefen.

Gangås sier det er en utfordring at trusselvurderingene dels er graderte. Men hun vil se på om PST kan ha mer direkte kontakt med utsatte grupper fremover.

– Jeg er opptatt av at vi kan fortelle om det vi kan si noe om. Det er ikke rart at grupper utsatt for trusler har et informasjonsbehov.

Samtidig påpeker hun at PST er avhengig av å få informasjon fra andre siden.

– Til det skeive miljøet vil jeg si: Gi oss informasjon. Er man bekymret eller opplever noe, så si ifra.

– For eksempel hvis man opplever trusler?

– Ja.

– Viste seg være tidskritisk

Politiets sikkerhetstjeneste har de siste årene trukket frem det skeive miljøet som sentrale i mulige terroristers fiendebilder. Men gruppen er nevnt spesielt for høyreekstreme terrorister.

– Undervurderte dere dette miljøets plassering i fiendebildet til islamistiske terrorister?

– Jeg kan ikke uttale meg bastant om det. Men det er ikke noe tvil om at de skeive er i bildet både hos høyreekstreme og IS-miljøet. Det viser også hendelser som har skjedd internasjonalt. Det har PST vært oppmerksomme på.

Gangås kan ikke gå inn på innholdet i tipset PST fikk fra Etterretningstjenesten før angrepet. Men hun forteller flere ganger at det ikke inneholdt navn, sted eller tid.

– Kunne utfallet ha vært et annet hvis det var PST selv som fikk dette tipset, og ikke Etterretningstjenesten?

– Såfremt man får informasjonen som foreligger, så tenker jeg at det ville vært samme måte å jobbe på. Det viktige er at man får all relevant informasjon, og at man bruker alle kanaler for å berike informasjonen.

Politiets og PSTs innsats rundt skytingen i Oslo i juni, er gjenstand for en egen evaluering.

– Kan denne saken avdekke noen samhandlingsutfordringer mellom PST og Etterretningstjenesten?

– Det er ikke del av evalueringen, men vi er hele tiden opptatt av å ha en god samhandling med vår viktigste partner. Og også å ettergå om vi deler informasjon tidskritisk nok, sier Gangås.

– Fikk dere informasjon raskt denne gangen?

– Det kan jeg ikke gå inn på, men vi fikk informasjon fra Etterretningstjenesten som ble beriket og behandlet hos oss. Det viste seg å være tidskritisk. Vi hadde ikke noen tidsangivelse, men det viste seg være en kamp mot klokken. Detaljene må vi komme tilbake til når vi får evalueringsutvalgets rapport.

25. juli-utvalget skal se på hendelsesforløpet rundt skytingen i fjor. PST-leder oppfordrer alle som jobbet med skytingen til å gi alt de har av informasjon til utvalget.

– Kan skeive føle seg trygge i Norge i dag?

– Ja, det kan de. Men skeive er fortsatt en del av målbildet for aktører som vil oss vondt, sier Gangås.