Nå kommer eiendomsskatten i Oslo

En bolig til 6 milloner får 2400 kroner i årlig eiendomsskatt.

Valgresultatet i Oslo betyr at eiendomsskatten kommer for boliger og næringsbygg. Ifølge Arbeiderpartiet vil én av fem boliger i Oslo få eiendomsskatt med partiets modell.

Grensen vil ved Arbeiderpartiets modell gå ved en anslått markedsverdi for boligen på 5 millioner kroner. Boliger som ligger lavere i anslått markedsverdi, vil slippe eiendomsskatt. (Husk at markedsverdi ikke er lik kjøpssum, men en beregnet markedsverdi basert på ligningsverdi. Se utregning under.)

Noen eksempler for boliger med ulik anslått markedsverdi:

 • Anslått markedsverdi 3 millioner kroner: Ingen eiendomsskatt.
 • Anslått markedsverdi 5 millioner kroner: Ingen eiendomsskatt.
 • Anslått markedsverdi 6 millioner kroner: 2400 kroner i året i eiendomsskatt.
 • Anslått markedsverdi 8 millioner kroner: 7200 kroner i året.
 • Anslått markedsverdi 10 millioner kroner: 12.000 kroner i året.
 • Anslått markedsverdi 12 millioner kroner: 16.800 kroner i året.
 • Anslått markedsverdi 15 millioner kroner: 24.000 kroner i året .
 • Anslått markedsverdi 20 millioner kroner: 36.000 kroner i året.

Arbeiderpartiet har laget en kalkulator som regner ut eiendomsskatten pr. måned, basert på anslått markedsverdi for boligen.

Også næringseiendom får eiendomsskatt. Arbeiderpartiet anslår at deres modell vil gi 2,5–3 milliarder kroner samlet over de fire årene 2016-2019.

Som årlig gjennomsnitt for de fire neste årene er dette 600–750 millioner. Men de første årene vil det bli mindre fordi satsen skal trappes opp, og fordi 2016 vil bli brukt til å taksere næringsbyggene.

Slik er regnestykket

Arbeiderpartiet gikk til valg på denne modellen for boliger:

 • Startpunktet: Boligens ligningsverdi, som står i skatteoppgjøret.
 • Omregning til anslått markedsverdi: Ligningsverdien skal multipliseres med 4. Dette gir en anslått markedsverdi på boligen.
 • Reduksjon I: Denne anslåtte markedsverdien skal etter eiendomsskatteloven multipliseres med 0,8. Det vil si at den anslåtte markedsverdien blir redusert med 20 prosent.
 • Reduksjon II: Deretter kommer et bunnfradrag på 4 millioner kroner, ifølge Arbeiderpartiets forslag.
 • Bruker skattesatsen: Etter bunnfradraget fremkommer grunnlaget for eiendomsskatten. Arbeiderpartiet vil bruke satsen 0,3 prosent (3 promille) fra 2017. Satsen neste år blir 0,2 prosent. Loven krever 0,2 som startpunkt, og deretter er det lov å trappe opp 0,1 prosentenhet pr. år. Maksimal sats er 0,7 prosent.

SVs eiendomsskatt

SV vil være en del av grunnlaget for det nye byrådet i Oslo, i en eller annen form. SV vil ha høyere eiendomsskatt enn Arbeiderpartiet.

 • SV vil ha et bunnfradrag på 3 millioner kroner.
 • Det betyr at alle boliger med anslått markedsverdi over 3,75 millioner kroner vil få eiendomsskatt.
 • Dessuten vil SV at «prosentsatsen skal økes på sikt». I loven er 0,7 prosent den maksimalt tillatte satsen.
  Hvis satsen «på sikt» blir 0,7 prosent betyr SVs forslag at en bolig med anslått markedsverdi på 5 millioner kroner får en eiendomsskatt på 7000 kroner i året.

Hvis satsen blir 0,3 prosent, som hos Arbeiderpartiet, blir SVs eiendomsskatt på en slik bolig 3000 kroner i året.

En bolig med anslått markedsverdi på 8 millioner kroner vil med SVs bunnfradrag og Arbeiderpartiet sats få en eiendomsskatt på 10.200 kroner i året.

Partiet Rødt ser ut til å ønske seg en lavere eiendomsskatt enn SV. «Slik boligmarkedet er i dag, må bunnfradraget trolig være i størrelsesorden fire millioner kroner», skriver Rødt i sitt Oslo-program.

Miljøpartiet De Grønne i Oslo vil ha et bunnfradrag på 3 millioner kroner for boliger, slik SV vil.

Også eiendomsskatt på næringslivet

Ifølge en rapport Arbeiderpartiet har fått laget vil halvparten av Oslos næringsbygg få eiendomsskatt.

Analyseselskapet Project anslår at kommunekassen vil få inn omtrent 428 millioner kroner i eiendomsskatt fra næringsbygg når skatten er innført med en sats på 0,3 prosent.

Arbeiderpartiet sa i valgkampen at eiendomsskatten på næringsbygg vil gi omtrent 1,2 milliarder kroner i løpet av valg perioden. Neste år skal brukes til taksering av næringsbyggene, og i 2017 vil satsen bare kunne være startsatsen 0,2 prosent.

Dermed blir det full skatt bare på næringsbygg bare i de to årene 2018 og 2019. Deretter vil resultatet for neste kommunevalg bestemme eiendomsskatten.

Hør

Les også

Aftenpoddens valgnachspiel: Ap-jubel, grønn vekst og trøbbel i sikte for Siv Jensen