Ekstremværet Hans vil trolig koste langt mer enn storflommen i 1995

Skadene ligger allerede an til å nærme seg 4 milliarder kroner, viser Aftenpostens anslag. Det kan bli langt mer.

Nesbyen er et av mange steder som er hardt rammet av flomkatastrofen.

Kortversjonen

Mandag 7. august traff ekstremværet Hans Østlandet med enorme nedbørsmengder. Vannet fosset ned dalsider og utløste ras som tok med seg hus, veier og jernbane, før det fylte opp bekker, elver og innsjøer.

Campingvogner og spikertelt ble revet bort i elvene. Mange boliger og næringseiendommer ble lagt under vann.

Les hele saken med abonnement