Skal slepe flytende russisk atomkraftverk langs norskekysten

Norske myndigheter er meget kritiske til at Russland neste år skal taue et helt atomkraftverk sjøveien fra St. Petersburg til Murmansk.

Det er enorme dimensjoner over lekteren det flytende atomkraftverket er bygget på. Farkosten har ingen egen propell eller fremdrift, men er avhengig av assistanse fra taubåter.

Lekteren «Akademik Lomonosov» er 144 meter lang, 30 meter bred og 10 meter høy. Den er en russisk prototyp på en helt ny type flytende atomkraftverk med to urandrevne reaktorer. Kapasiteten er nok til å forsyne en storby med 200.000 mennesker med strøm, ifølge eieren, det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom.

Neste vår eller sommer skal selskapet slepe farkosten den ca. 2300 nautiske mil lange veien fra Baltic-verftet i St. Petersburg til Murmansk på Kolahalvøya. Ferden på tre-fire uker går via Østersjøen og Kattegat og deretter langs hele norskekysten.

Les hele saken med abonnement